Werk en mantelzorg

Klik hier voor Werkgevers en mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

Werknemer én mantelzorger

Eén op de vijf medewerkers heeft mantelzorgtaken. Voor medewerkers in de zorg geldt zelfs: één op de vier. Bijna 40% voelt zich zwaar tot overbelast. Om te voorkomen dat medewerkers uitvallen door zorgtaken, is een goede balans tussen werk en privé belangrijk.

De uitdaging is te onderzoeken wat u op het werk kan helpen, om te zorgen voor die goede balans. Ieder zorgsituatie is anders en vraagt dus ook om een andere oplossing.

Wettelijke regelingen en faciliteiten
Binnen iedere organisatie worden regelingen en faciliteiten geboden waar u als mantelzorger gebruik van kunt maken. De wettelijke regelingen waarop een beroep gedaan kan worden, zijn:

  • Kortdurend zorgverlof: Wanneer u voor langere tijd moet zorgen voor een ziek kind, partner, vader of moeder, buur, vriend, broer, zus, grootouders, kleinkind, inwonende tante of anderen uit uw sociale omgeving, kunt u gebruik maken van langdurend zorgverlof. Klik hier voor meer informatie.
  • Langdurend zorgverlof: kunt u opnemen als u moet zorgen voor een ziek kind, partner, vader of moeder, buur, vriend, broer, zus, grootouders, kleinkind, inwonende tante of anderen met wie u een sociale relatie heeft. Klik hier voor meer informatie.
  • Calamiteitenverlof: verlof voor spoedeisende, onvoorziene of bijzondere omstandigheden. Klik hier voor meer informatie.

Ook in cao’s staan steeds vaker afspraken om werk en privé beter te combineren en werknemers ‘duurzaam inzetbaar’ te houden. Denk aan sparen voor verlof of een persoonlijk budget (salaris of vrije dagen), thuiswerken en een flexibeler personeelsbeleid.

Maatwerkoplossingen

Bij langdurige, intensieve zorgtaken zijn vaak aanvullende regelingen nodig op de wettelijke regelingen. Iedere zorgsituatie is anders en vraagt dus om een andere oplossing. De zogenoemde maatwerkoplossingen. Voorbeelden zijn: werktijden comprimeren, tijdelijk ander werk doen, op andere dagen werken, tijdelijk minder werken, in de pauze zaken kunnen regelen of in tussendoor een uurtje weg kunnen. Om tot maatwerk te komen, gaat u met uw leidinggevende in gesprek. Bereid dit gesprek goed voor en probeert u zich ook te verplaatsen in de belangen van de werkgever. Meer tips en informatie over (de voorbereiding van) het gesprek met uw leidinggevende vindt u op www.mantelzorgpower.nl en www.werkenmantelzorg.nl.

Ondersteuning door MEE
MEE Drechtsteden heeft deskundige mantelzorgconsulenten, waarbij u terecht kunt voor voorlichting, advies, cursussen en emotionele ondersteuning. Samen met u wordt gekeken welke ondersteuning gewenst is voor een zo goed mogelijke balans tussen werk en privé.

 

Werkgevers en mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

Mantelzorgvriendelijk beleid draagt bij aan een organisatiecultuur waarin werknemers met mantelzorgtaken de mogelijkheid hebben betaald werk met vaak intensieve zorgtaken thuis te combineren. Binnen een mantelzorgvriendelijke organisatie is mantelzorg bekend en bespreekbaar, zijn de verlofregelingen bekend en zoeken leidinggevenden en medewerkers samen naar maatwerkoplossingen. Aandacht, begrip en ruimte voor maatwerk van de werkgever, dragen bij aan de werk-privébalans van de werkende mantelzorger. Zo blijven mantelzorgers gezond, vitaal en productief en gaan zij met plezier naar hun werk. Een win-win dus voor iedereen.

Zichtbaar en bespreekbaar maken
Een mantelzorgvriendelijke organisatie vraagt niet om nieuw beleid. Met eenvoudige oplossingsrichtingen die weinig tot geen kosten met zich meebrengen zijn mantelzorgers vaak al geholpen. Zichtbaar en bespreekbaar maken van het thema, kan tot veel goede oplossingen leiden. Als alle betrokkenen zich bewust zijn van de flexibele vormen van ondersteuning als aanvulling op verlofregelingen en met elkaar naar werkbare oplossingen zoeken, kunnen mantelzorg en werk optimaal gecombineerd worden.

Aan de slag?
Ook als koploper op dit thema aan de slag? MEE Drechtsteden biedt u advies en/of ondersteuning. Hierbij kunt u denken aan:

  • Een onderzoek om in kaart te brengen hoe het staat met het thema werk en mantelzorg binnen uw organisatie. Hoeveel werkende mantelzorgers zijn er, hoe ervaren zij de taakcombinatie, hoe gaan leidinggevenden met dit thema om? En is het thema bekend bij collega’s?
  • Begeleiding van bijeenkomsten voor management/HR/mantelzorgers.
    Afhankelijk van uw organisatiedoelstellingen, de grootte van de organisatie, het huidige HR-beleid etc., wordt met u meegedacht om tot een goed plan van aanpak te komen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeanet van Lieshout via jeanet.vanlieshout@meedrechtsteden of 06-30728381.