Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, beperkte of hulpbehoevende partner, ouder kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen.

MEE ondersteunt mantelzorgers op veel manieren. Een daarvan is de cursus De Zorg de Baas. Tijdens deze cursus krijgen mantelzorgers tips om de balans te houden bij het zorgen voor een ander en de zorg voor zichzelf. Bovendien is er ruimte om ervaringen uit te wisselen.

av_zorgdebaasjan2016-1

Het mantelzorgboek
bestemd voor de waarnemer van de mantelzorger

Er kunnen momenten zijn dat de mantelzorger de zorg en hulp (tijdelijk) moet overdragen aan iemand anders. Bij het overdragen van de zorg is het belangrijk dat de verzorgde een prettige tijd heeft en dat de mantelzorger erop kan vertrouwen dat de verzorging goed wordt overgenomen. Daarom is dit (mantel)zorgboek ontwikkeld.

mantelzorgboek-mee_pagina_01