Professionals

Bewustwording
Het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers begint bij bewustwording van de problematiek. Iedere organisatie krijgt vroeg of laat te maken met werknemers die (tijdelijk) ook mantelzorger zijn. Om hiermee om te gaan is kennis nodig, vaardigheden en een goed mantelzorgbeleid. MEE Mantelzorg helpt organisaties een eigen visie te ontwikkelen waarbij preventie voorop staat. Samenwerken en bondgenootschappen sluiten is hierbij van essentieel belang. Samen voor goede zorg.

mantelzorgondersteuningdocument-1

Persona’s
MEE mantelzorg heeft voor verschillende gemeenten persona’s ontwikkeld. Een persona is een fictief persoon. In bijvoorbeeld Dordrecht is Joanna tot stand gekomen. Joanna is mantelzorger. Haar verhaal is tot stand gekomen samen met mantelzorgers uit Dordrecht. Joanna staat hiermee voor de Dordtse mantelzorgers. Joanna geeft met haar verhaal inzicht in het leven van mantelzorgers en de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers. Joanna levert hiermee een belangrijke bijdrage aan beleidsontwikkeling en het opstellen van passend ondersteuningsaanbod.

johanna     theo