Vrijwilligers

MEE Mantelzorg zoekt regelmatig vrijwilligers om mantelzorgers te ontlasten. De activiteiten van de vrijwilligers variëren van wandelen, tot koffie drinken of voorlezen. Kijk hier voor een overzicht van actuele vrijwilligersvacatures.

Wanneer u zich aanmeldt als vrijwilliger bij MEE, maken we een afspraak met u. U kunt in een persoonlijk gesprek uw voorkeur uitspreken over de aard van de activiteiten, het tijdstip en het aantal uren dat u als vrijwilliger inzetbaar bent.

Begeleiding en deskundigheidsbevordering
Vrijwilligers krijgen begeleiding. Bovendien organiseren we regelmatig themabijeenkomsten over onderwerpen waar u tijdens uw vrijwilligerswerk mee te maken kunt krijgen.

Wat biedt MEE u?
• Begeleiding van een consulent
• Deskundigheidsbevordering
• WA-verzekering
• Reis- en onkostenvergoeding

2015-10-06_folderondersteuningvrijwilligers-1

Kijk voor een actuele vraag naar vrijwilligers op VrijwilligershuisDrechtsteden.