Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgers kunnen bij MEE terecht voor ondersteuning, informatie, bemiddeling en advies over het zorgen voor een naaste. MEE kan bovendien zorgen voor vervanging door het inzetten van een vrijwilliger. Via MEE kunnen mantelzorgers ervaringen delen en tips uitwisselen. Ook professionele hulpverleners, vrijwilligers en zorgvragers kunnen bij MEE terecht voor informatie en advies. De consulenten werken nauw samen met andere instellingen, organisaties en hulpverleners in de regio.

Aan de diensten van MEE Mantelzorg zijn voor de mantelzorgers geen kosten verbonden. Een verwijzing is niet nodig.

Wanneer u gebruik wilt maken van mantelzorgondersteuning, kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. De consulent bekijkt dan samen met u wat de mogelijkheden zijn die het beste bij u passen en afgestemd zijn op uw wensen en behoeften.

MEE Matcht Mantelzorgers
Mantelzorg Maatjes

Een mantelzorgmaatje is iemand met wie u ervaringen kan delen. Iemand die een luisterend oor heeft en begrijpt waar u het over heeft vanwege eigen ervaringen. Of waar u gewoon leuke dingen mee kan doen. De manier en frequentie van het contact bepaalt u als maatjes met elkaar. Evenals de betaling van een kopje koffie of thee mocht u elkaar buitenshuis ontmoeten.

Als mantelzorgmaatje bent u geen vrijwilliger. Het gaat om een vriendschappelijk en gelijkwaardig contact. Er staan geen vergoedingen en verzekering tegenover.

De mantelzorgconsulenten van MEE Drechtsteden organiseren een aantal keer per jaar een ontmoetingsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomsten kunt zelf op een gezellige manier in contact komen met andere mantelzorgers. Klikt het tussen u en iemand anders? Dan kunt u gegevens met elkaar uitwisselen en elkaar samen gaan ontmoeten. Het kan ook zijn dat meerderen dezelfde interesse hebben en elkaar in groepsverband ontmoeten. Denk hierbij aan samen sporten, een hobby uitvoeren of bijvoorbeeld een groep mantelzorgers die allemaal met hetzelfde ziektebeeld te maken hebben.

In 2017 staan de volgende ontmoetingsbijeenkomsten gepland:
Dinsdag 14 maart: 12.00 – 13.30 uur.
Met elkaar eten in de Wereldkeuken (Koloriet in Dordrecht) opgeven noodzakelijk.
Donderdag 15 juni: 10.00 – 11.30 uur, Zwijndrecht
Maandag 25 september: 10.00 -11.30 uur, Zwijndrecht
Dinsdag 12 december: 14.00 – 15.30 uur
Kerst, Dordrecht

Meer informatie bij Natascha Hessels, Anne Nagtegaal en Chantal Kruithof.

folder_mantelzorg_zhe