Mantelzorgondersteuning

Mantelzorg delen is samen sterk staan
Veel mantelzorgers raken overbelast omdat ze de zorg niet tijdig uit handen geven of om even tijd voor zichzelf te nemen. Mantelzorger zijn neemt vele uren van de dag in beslag, soms zelf dag en nacht. Even vrijaf krijgen of op vakantie gaan, kan maken dat een mantelzorger het veel langer vol kan houden.
De consulenten van MEE hebben in eerste instantie een luisterend oor voor uw problemen en denken mee over hoe je de zorg het best kunt delen met familie, vrienden, buren of kennissen, eventueel aangevuld met ondersteuning van vrijwilligers en professionals. MEE kan helpen bij het organiseren van een familiegesprek of een gesprek met mensen uit het eigen sociale netwerk. Een dergelijk gesprek kan heel veel opleveren in het delen van de zorg met elkaar. De consulenten beschikken bovendien over informatie over bijvoorbeeld respijtzorg, adressen en mogelijkheden van zorgvakanties of vervangende zorg aan huis.

Mantelzorggesprek

Blijf in balans
De kern van mantelzorgondersteuning bestaat uit het verminderen van de overbelasting, maar ook uit het versterken van wat goed gaat. De consulenten van MEE informeren en adviseren, bieden begeleiding en emotionele steun, leren mantelzorgers anders om te gaan met de zorgsituatie en met zichzelf en bieden praktische hulp.
Deze ondersteuning wordt geboden in persoonlijke gesprekken of bij bijeenkomsten waar mantelzorgers elkaar ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. Speciale aandacht is er voor jonge mantelzorgers, een groep die steeds groter wordt.

Meer weten?
Wilt u meer weten over mantelzorg en wat MEE hierbij voor u kan betekenen? Of wilt u vrijwilligerswerk doen om een mantelzorger te ontlasten?
Vraag gerust een informatief, vrijblijvend gesprek aan met de consulenten van MEE Zuid-Hollandse Eilanden via Telefoon 0181 333507 of e-mail: servicebureau@meezhe.nl

MEE Zuid-Hollandse Eilanden biedt mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning in de Hoeksche Waard en op Voorne Putten. In Hellevoetsluis wordt alleen vrijwilligersondersteuning geboden.