10 meest gestelde vragen in de Hoeksche waard

U bevindt zich hier:/10 meest gestelde vragen in de Hoeksche waard
10 meest gestelde vragen in de Hoeksche waard2018-10-09T14:32:56+00:00
 1. Mantelzorg valt onder de WMO. Wat is de WMO?

WMO staat voor Wet maatschappelijke Ondersteuning. De WMO 2015 heeft op 1 januari 2015 de WMO (uit 2007) vervangen. De WMO is een participatiewet en zorgt ervoor dat iedereen op gelijkwaardige wijze kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Als meedoen of zelfstandig wonen niet lukt zonder hulp van partner, kinderen, familie of buren, dan kan de gemeente worden gevraagd om ondersteuning, zoals thuiszorg of een voorziening zoals een rolstoel.

De gemeente bepaalt voor het grootste deel zelf hoe ze de WMO uitvoert. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het lokale WMO-beleid. Voor vragen over voorzieningen, kunt u contact opnemen met WMO Hoeksche Waard via 088-6471920 of contact@wmoHW.nl. Ook vindt u meer informatie op de website www.samenmeerhoekschewaard.nl.

 1. Wanneer ben ik mantelzorger?

Mantelzorgers zijn mensen die zorgen voor een familielid of goede bekende met en beperking op verstandelijk, lichamelijk of psychisch gebied, chronische aandoening, niet aangeboren hersenletsel of dementie. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Mantelzorg wordt gegeven vanuit een emotionele relatie. Dat maakt mantelzorg ook zo waardevol en uniek, voor zowel de mantelzorger als voor de persoon die de zorg ontvangt. Mantelzorger zijn is mooi, maar kan soms ook zwaar wegen.

Doe de mantelzorger test
Het is belangrijk dat een mantelzorger zich bewust wordt van het feit dat hij/zij mantelzorger is en tijdig de ondersteuning kan krijgen die nodig is. Vaak zijn mensen zich er niet van bewust dat ze mantelzorger zijn. Zorgen voor een naaste? Dat doe je toch gewoon. Toch is het belangrijk dat je je realiseert dat je mantelzorger bent. De extra zorgtaken in combinatie met werk, school en het persoonlijk leven, kunnen tot overbelasting leiden. Als je twijfelt of je mantelzorger bent, doe dan de test.

Benieuwd naar andere verhalen van mantelzorgers in de Hoeksche Waard? Bekijk de filmpjes.

 1. Bestaat er een vergoeding voor mantelzorg?

Mantelzorg is onbetaald en wordt niet vergoed. Soms kan (een deel van) de mantelzorg worden betaald vanuit een PGB.
Indien zorgvrager en mantelzorger op hetzelfde adres wonen, kan het mogelijk zijn om extra kosten terug te krijgen. Voor meer informatie kijk op de site van de belastingdienst. 

 1. Wat is Blijk van Waardering en hoe vraag ik die aan?

Om mantelzorgers te bedanken voor hun inzet hebben de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard de Blijk van Waardering ingesteld. Mantelzorgers of zorgvragers kunnen de Blijk van Waardering, een VVV-bon ter waarde van € 50,-, aanvragen. Als u ingeschreven staat als mantelzorger bij MEE Zuid Hollandse Eilanden, krijgt u hierover automatisch bericht. Hier vindt u meer informatie.

 1. Waar kan ik zorg of ondersteuning aanvragen voor de zorgvrager?

Afhankelijk van de soort hulp, kan die bij verschillende instanties worden aangevraagd.
Voor Wlz (Wet Langdurige zorg) gaat u voor de indicatie naar Centrum Indicatiestelling Zorg.
Voor Zvw (Zorgverzekeringswet) neemt u contact op met uw zorgverzekering. Die beoordeelt op basis van de indicatie van een wijkverpleegkundige of de gevraagde zorg nodig en acceptabel is. Mogelijk zijn er ook kosten terug te krijgen uit de (aanvullende) verzekering.

De informatiekaart voor mantelzorgers is speciaal ontwikkeld om u meer wegwijs te maken bij mogelijke vragen over ondersteuning. Daarop vindt u per vraag een overzicht van de organisaties waar u in de regio terecht kunt:

 • Persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding bij u thuis
 • Ondersteuning buitenshuis (dagbesteding, logeermogelijkheden of dagopvang)
 • Ondersteuning van een vrijwilliger
 • (Woning)aanpassingen of hulpmiddelen
 • Huishoudelijke ondersteuning bij u thuis
 • Mantelzorgondersteuning
 • Financieel-, wettelijk- of juridisch advies.
 • Wonen met zorg buitenshuis (zorgcentra)

thumbnail of Samen meer Hoeksche Waard informatiekaart-mantelzorgers-HW

 1. Waar vind ik meer informatie over het thema mantelzorg in de Hoeksche Waard?

Op de informatiekaart hierboven staan de dertien meest gestelde vragen door mantelzorgers. Daarnaast verschillende organisaties die uw vragen kunnen beantwoorden.

Ook vindt u meer informatie op de website Samen Meer Hoeksche Waard.

 1. Naast mijn zorgtaken, heb ik een baan. Hoe combineer ik dit?

Hier vindt u meer informatie over de combinatie werk en mantelzorg. Het is belangrijk om op tijd het gesprek met uw leidinggevende aan te gaan. Samen zoeken naar maatwerkoplossingen is van groot belang, om werken en zorgen vol te kunnen houden.

Daarnaast kun u contact opnemen met MEE ZHE voor informatie en advies, via telefoonnummer (0181) 33 35 07 of mail naar servicebureau@meezhe.nl.

 1. Waar kan ik als mantelzorger terecht voor ondersteuning?

Mantelzorgers die knelpunten of vragen hebben, kunnen terecht bij MEE Zuid-Hollandse Eilanden voor mantelzorgondersteuning. Bel vrijblijvend naar het Servicebureau van MEE Zuid-Hollandse Eilanden, via telefoonnummer (0181) 33 35 07 of mail naar servicebureau@meezhe.nl.

Onder individuele mantelzorgondersteuning verstaan we een persoonlijk gesprek, door het geven van advies en informatie.

 1. Hoe weet ik dat ik overbelast ben als mantelzorger?

Wees alert op fysieke of psychische klachten en zorg ervoor dat u op tijd uw rust neemt. Uit onderzoek blijkt dat een deel van de mantelzorgers problemen ervaart met de zorgtaken. 7% van de mantelzorgers vindt het zwaar en 50% voelt zich overbelast. Het is van belang dat de mantelzorger ook tijd voor zichzelf heeft en op tijd voor ontspanning en rust zorgt. Het kan goed zijn om de zorg af en toe door een ander te laten overnemen. Dit is de zogenaamde respijtzorg.

 1. Wat is respijtzorg?

Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid om even vrijaf te zijn van de zorg voor de naaste. Het doel is om weer even op een andere manier je energie op te kunnen laden. De mogelijkheden lopen uiteen van de inzet van een vrijwilliger tot bijvoorbeeld opname in een zorghotel. Neem voor meer informatie contact op met MEE Zuid-Hollandse Eilanden via 0181-333507 of servicebureau@meezhe.nl.