Richtlijn mantelzorgondersteuning tijdens coronacrisis

U bevindt zich hier:Home/Berichten/Richtlijn mantelzorgondersteuning tijdens coronacrisis

Richtlijn mantelzorgondersteuning
Corona zorgt er (helaas) voor dat de problemen kunnen toenemen bij kwetsbare mensen én hun mantelzorgers. Toch al kwetsbare mensen kunnen ziek worden door het virus of kunnen psychische problemen krijgen door angst of eenzaamheid. Mantelzorgers kunnen overbelast raken, omdat de druk op hen toeneemt.

Het ministerie van VWS, gemeenten, MantelzorgNL (de landelijke belangenvereniging voor mantelzorgers) en gemeenten hebben de Richtlijn+Mantelzorg ontwikkeld. Deze richtlijn is opgesteld voor professionals die contact hebben met kwetsbare mensen en hun mantelzorgers. Het uitgangspunt voor de richtlijn mantelzorgondersteuning is, evenals als van de richtlijn huishoudelijke hulp en de richtlijn dagbesteding- en opvang, dat steun in de thuissituatie gecontinueerd blijft. Wijkteams of aanbieders van huishoudelijke-, persoonlijke- of verpleegkundige zorg moeten de richtlijnen in acht nemen en dús tijdig signaleren en vinger aan de polshouden of zorgvragers en mantelzorgers voldoende steun  krijgen.

Zorgladder
MEE Mantelzorg heeft meegewerkt aan de richtlijn mantelzorgondersteuning. Eén van onze adviezen is om een vaste professional aan te wijzen die de zorg op elkaar afstemt. Ook de professionals van MEE Mantelzorg helpen mantelzorgers om de zorg vol te kunnen houden door met hen de zogenaamde zorgladder te doorlopen.

De zorgladder, die ontwikkeld is door Mantelzorg.NL, biedt een oplossing voor mantelzorgers die het door het wegvallen van de thuiszorg, dagbesteding en andere vormen van ondersteuning, niet meer redden. De ladder bestaat uit 5 treden. De doorlopen van de eerste trede houdt in dat de mantelzorger bekijkt of hij of zij de zorg  kan volhouden met de hulp van familie, vrienden en buren. Als dat niet voldoende lukt, dan biedt de zorgladder inzicht welke andere mogelijkheden van hulp er zijn. U kunt denken aan het inzetten van vrijwilligers of plaatselijke initiatieven die er in deze coronacrisis zijn gestart.

Continuering dagbesteding- en opvang volgens de regels van het RIVM
T.a.v. de ontlasting van mantelzorgers is een belangrijk punt uit Richtlijn+Dagbesteding+en+Dagopvang dat het RIVM niet voorschrijft dat dagbesteding per definitie in fysieke vorm geheel gestopt moet worden. Voor verwijzers, aanbieders van dagopvang en andere professionals staat beschreven op welke manier dagbesteding, volgens de regels van het RIVM, wél aangeboden mag en kan worden.

2020-04-21T18:23:44+02:0021 april, 2020|