‘Regie in de Regio’ rond het thema “Luister achter het verhaal!”

U bevindt zich hier:Home/Activiteiten/‘Regie in de Regio’ rond het thema “Luister achter het verhaal!”
Laden Activiteiten
Deze activiteit is voorbij.

De eerstvolgende bijeenkomst ‘Regie in de Regio’ vindt plaats op woensdag 18 september tussen 19.30 en 21.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. De avond is vrij toegankelijk en wordt gehouden in de Ontmoetingsruimte van Wijkcentrum De Koloriet, Jacob Marisstraat 70, 3314 TK Dordrecht.

Gastheer voor deze avond is Michiel van der Vlies, bestuurder van de MEE
Plus Groep.

Het belooft een mooie avond te worden waarbij Marjan Boosten zal vertellen, voordragen, delen en ontroeren rondom het thema “Luister achter het verhaal!”

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning aan kinderen en jongeren (Jeugdwet) en volwassenen (Wet maatschappelijke ondersteuning, Wmo). Veel mensen hebben nog steeds last van de stelselwijzigingen, een kleine groep valt daarbij zelfs tussen wal en schip.

Het Ouderplatform Zuid-Holland Zuid is ervan overtuigd dat de continuïteit van zorg en ondersteuning aan jongeren en volwassenen wel degelijk geborgd kan worden als partijen in zorg, ondersteuning en participatie elkaar goed weten te vinden, in gesprek gaan en afspraken maken. We nodigen u van harte uit om dit gesprek met ons te voeren.

Op de avond “Luister achter het verhaal!” delen we kennis en ervaringen en signaleren we knelpunten vanuit de diverse wetten, waaronder de Jeugdwet en de Wmo. Ook de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) de Participatiewet en de Wet passend onderwijs passeren de revue. Tijdens deze avond staat het formuleren van oplossingsrichtingen centraal.

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar ouderszhz@gmail.com