Docenten

Missie

MEE Mantelzorg informeert, adviseert en organiseert. We ondersteunen mantelzorgers door gesprekken, bijeenkomsten en cursussen. Voor professionals organiseren we bijeenkomsten en trainingen. We regelen de inzet van respijtvrijwilligers. Vanuit onze expertise helpen we gemeenten, organisaties en bedrijven bij het ontwikkelen van mantelzorgbeleid en hebben hier een signalerende en adviserende rol in. 

In een klas van 30 leerlingen zitten er gemiddeld 6 die thuis helpen zorgen voor een ziek of beperkt gezinslid. Hierdoor is er soms minder tijd voor vrienden, sport of huiswerk. Voor een leerkracht kan het prettig zijn om te weten dat er een kind of jongere met zorgtaken in de klas zit. Dan kan er rekening worden gehouden met de situatie. En voor het kind of de jongere zelf is extra begrip prettig. 

Een jonge mantelzorger is een kind of jongere tot 25 jaar die opgroeit met een familielid dat langdurig ziek of verslaafd is, of een fysieke/verstandelijke beperking heeft. Hij/zij maakt zich zorgen over het zieke gezinslid, helpt vaak mee in huis of in de verzorging van ouder, broer of zus en/of ervaart soms zelf een tekort aan zorg van de ouders.

Sommige jonge mantelzorgers worden te lang belast of overvraagt. Ze krijgen verantwoordelijkheden die niet passen bij hun leeftijd. Met de volgende risico’s:

 • Lagere schoolprestaties of schooluitval
 • Opgroei- en opvoedproblemen
 • Psycho-sociale problemen

Veel jonge mantelzorgers praten liever niet over hun zorgen. Dit kan zijn omdat zij loyaal zijn aan hun ouders en niet voor nog meer problemen willen zorgen. 

Waaraan herken je overbelasting

 • Vermoeidheid
 • Concentratieproblemen
 • Veel geoorloofd en ongeoorloofd verzuim
 • Dalende schoolprestaties
 • Negatief gedrag
 • Somberheid
 • Teruggetrokken gedrag

Wanneer de signalen van (over)belasting onopgemerkt blijven, is de kans groot dat bij deze jongeren ernstige problemen ontstaan. Daarom is het van groot belang alert te zijn op de signalen van belasting of ontregeling. 

  Wat kunt u doen?

  • Bied een luisterend oor
  • Moedig het kind / de jongere aan om over hun zorgen te praten
  • Maak afspraken of pas regels eventueel aan
  • Bespreek het onderwerp met de klas.
  • Probeer te achterhalen of mantelzorg de reden is van slechtere schoolprestaties
  • Verwijs de jongere naar MEE Mantelzorg voor hulp in de thuissituatie.

  Wat doet MEE?

  MEE Mantelzorg kan u ondersteunen bij het omgaan met jonge mantelzorgers. Zo geven wij gastlessen op scholen. Voor jonge mantelzorgers organiseren wij meerdere keren per jaar de Brussencursus of bijeenkomsten met andere jonge mantelzorgers. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

  Familie

  Docenten

  Andere professionals

  Vrijwilligers