Een ruime 8 voor het MEE Mantelzorgmagazine

U bevindt zich hier:Home/Berichten/Een ruime 8 voor het MEE Mantelzorgmagazine

Uitkomsten lezersonderzoek

 Inleiding

Via mail zijn mantelzorgers en professionals gevraagd een enquête in te vullen over het Mantelzorgmagazine. 167 mantelzorgers en 6 zorgprofessionals vulden deze vragenlijst (gedeeltelijk) in. Met de uitkomsten verbeteren we de kwaliteit van het magazine en sluiten we (nog) beter aan bij de behoeftes.

Het MEE Mantelzorgmagazine verschijnt drie keer per jaar. Doel van het magazine is informeren en inspireren van mantelzorgers en zorgprofessionals. Het blad biedt tevens (h)erkenning. In de volgende gemeentes wordt het blad verstrekt: Brielle, Hellevoetsluis, Westvoorne, Nissewaard, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht, Dordrecht.

Samenvatting uitkomsten

Het overgrote deel van de mantelzorgers die de enquête hebben ingevuld is vrouw en boven de 60 jaar. Dit betekent dat we er rekening mee moeten houden dat de uitkomsten van de enquête een eenzijdig beeld geven van het onderzoek.

De mantelzorgers* zorgen veelal voor hun partner, op de tweede plaats een ouder (of ouders) en op de derde plaatst staat de zorg voor een kind. Mantelzorgers kwamen vooral in aanraking met MEE Mantelzorg via vrienden/buren/collega en een zorgorganisatie. Daarna volgen in kleiner aantal de WMO, Gemeente, MEE en de krant.

*waar we spreken over mantelzorgers in deze samenvatting bedoelen we de mantelzorgers die deze enquête ingevuld hebben.

De huidige frequentie van het magazine (3x per jaar) is voor een grote meerderheid (132) goed. Het woord wat het meest past bij mantelzorgers is Informatie (96) gevold door Herkenning (62). Het grootste deel leest het magazine van A tot Z (76) of de helft van de artikelen (40).

Alle rubrieken worden over het algemeen goed gewaardeerd en komen allemaal met een goed/ ruim voldoende uit de vragenlijst. Bij de meeste rubrieken werd een 8 het meest genoemd. De hoogste scores van interesse zijn: Nieuws & Wetenswaardigheden, Regionieuws en Persoonlijk Verhaal. Daarna volgen Interview, Jonge mantelzorgers en Activiteitenrubriek. De laagste score is voor de Facebookactie.

De meningen van stellingen over het blad laten zien dat het grootste deel van de mantelzorgers het er mee eens is dat het magazine actuele informatie biedt. Meer dan de helft vindt dat het een realistisch beeld geeft van mantelzorgers, voldoende informatie geeft over ondersteuningsmogelijkheden en activiteiten voor mantelzorgers, en het magazine hen goed op de hoogte houdt van de laatste ontwikkelingen. Ongeveer de helft vindt dat de onderwerpen aansluiten op hun interesse.

Op de vraag of mantelzorgers wat missen in het blad zijn mooie tips gekomen die we kunnen toepassen in het nieuwe magazine.

Er blijkt een grote voorkeur te zijn voor de gedrukte versie van het magazine (114). 24 geven de voorkeur aan een online magazine en 17 hebben geen voorkeur.

Het overgrote deel van de mantelzorgers (148) zouden het magazine aanraden aan andere mantelzorgers, 4 niet.

Met de persoonlijke toelichting en tips hebben we waardevolle informatie die bruikbaar is voor de toekomst. Bijvoorbeeld een rubriek ‘vraag en antwoord’ met vragen van mantelzorgers en nieuws vanuit ondersteunende organisaties. Ook zien we dat er behoefte is aan informatie specifiek gericht op verschillende doelgroepen mantelzorgers. Dit nemen we mee in de opbouw van het vernieuwde magazine.

Het gemiddelde van het algemene oordeel over ons magazine (10= uitstekend en 1=heel slecht) is een ruime 8. De 8 is het ook het gemiddelde van de 6 professionals die hun oordeel geven. Omdat 6 niet representatief is, kunnen we geen conclusies trekken uit die uitkomsten, ook al zijn die overigens positief.

Wij danken de lezers voor het invullen van de enquête! Vanaf dit najaar ziet u het MEE Mantelzorgmagazine in een nieuw jasje!

 

2019-05-07T15:30:15+02:007 mei, 2019|