Autisme: Hoe herken je het bij meiden?

Datum: Maandag 30 mei 2022
Tijd: 13.00-17.00 (inloop 12.30)
Locatie:  Landvast – haven 4  – Alblasserdam

Online
Voor wie niet aanwezig kan zijn is het mogelijk via een Webinar link via MS teams als toehoorder aanwezig te zijn.  Graag ook aanmelden.

Programma (concept)

Definitief programma ontvangen deelnemers uiterlijk 16 mei 2022.
Programma als PDF downloaden.

12.15 Inloop en mogelijk informatietafels aanwezig
13.00  Welkom en openingDagvoorzitters Janneke Pet en Petra van der Sluis 

Nel Hofman

  Factsheet Autisme bij meisjes 0-6 jaar
Hoe kwam de factsheet tot stand, welke vragen en behoeftes liggen hieronder en hoe nu verder met deze factsheet?Janne Diepstraten, Leonie Verhulst en Nel Hofman
Het verhaal van moeder en dochter met vermoeden van autisme (8 jaar)

Arlette en Fabiënne

Diagnostiek naar autisme bij meiden
Autisme bij meiden, hoe herken je dat? Zijn er verschillen in het diagnostische beeld van meiden met autisme en jongens met autisme? En zo ja, waar let je dan op?Tijdens deze presentatie vertelt Anneke over de verschillen en overeenkomsten in diagnostiek naar autisme bij meiden en jongens. Zij betrekt hierbij haar klinische ervaring en de wetenschappelijke literatuur op dit onderwerp. Hierbij zal ook worden ingegaan op onderwerpen als prikkelverwerking en maskeren.Anneke Louwerse, GZ-psycholoog in opleiding tot Klinisch Psycholoog (Erasmus MC – Sophia en Yulius) Betrokken bij de dagbehandeling ASS en comorbiditeit voor jongeren tussen de 12-18 jaar, een groep waar veel meiden met autisme worden behandeld.
Behandeling van meiden met autisme
Opvallend is dat bij de Sarr de laatste jaren met name in de groepsbehandelingen, in tegenstelling tot eerder, meisjes in de meerderheid zijn. Veel meiden die voor behandeling bij de Sarr in zorg komen zijn pas recent/later gediagnosticeerd met autisme en dat betekent dat ze regelmatig al een lange hulpverleningsgeschiedenis hebben. Dit heeft invloed op de behandeling die je kan inzetten, bijvoorbeeld meer gericht op persoonlijkheids- en identiteitsontwikkeling (wie ben ik en wie wil ik zijn), voelen en leren aangeven van grenzen en acceptatie van moeilijkheden.Kirsten Visser,GZ-psycholoog en senior onderzoeker bij Sarr Autisme Rotterdam (onderdeel van Youz).Kirsten behandelt en doet onderzoek naar behandeling bij jongeren en jongvolwassenen met autisme, met name gericht op comorbide problemen zoals somberheid en angst, persoonlijkheidsontwikkeling, identiteit en seksualiteit.
Paneldiscussie met de zaal Wat nu – hoe geven we een vervolg aan herkennen van autisme bij meisjes/meiden
Wat betekent die nu voor jouw werk? Of voor jou als meisje of moeder?  Wat is nog nodig aan kennisuitwisseling? Wat is nodig voor interventies? Hoe gaan jullie (aanwezigen) hier een vervolg aan geven? .Anneke, Kirsten, Leonie, Janne, Annemieke en Nel  

en vanuit Yulius sluiten Natasja Pestel en Evelien Huissen aan

  Afronden en vooruitkijken

  • Terugkijken en samenvatten middag
  • Vooraankondiging bijeenkomst in 2022
16.45 Einde middag en tijd om te netwerken

 

Deze bijeenkomst op locatie is bedoeld voor

Maximaal 60 deelnemers.

Online deelnemen is ook bedoeld voor

  • iedereen die geïnteresseerd is (wel aanmelden).

Aanmelden 

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via deze link van Autismenetwerk ZHZ: https://www.autismenetwerkzhz.nl/evenementen/themabijeenkomst-autisme-en-meiden/

Professionals van niet aangesloten organisaties komen op de wachtlijst