Mama Vita Drechtsteden

Stichting Mama Vita biedt een landelijk netwerk voor moeders van kinderen met een vorm van autisme. Mama Vita brengt moeders bij elkaar en biedt ondersteuning door middel van diverse activiteiten, bijeenkomsten en (kennis)programma’s. www.mamavita.nl

Thema april: autisme en hechting.

De landelijke week van Autisme (2 t/m 9 april) heeft als thema ‘grenzen’. Mama Vita sluit hierbij aan door gastspreker Jacqueline Visser te laten vertellen over hechting en autisme. Grenzen en hechting hebben een sterke relatie. Jacqueline neemt de moeders mee in dit onderwerp. Zij is pedagoog met als specialisatie autisme en verbonden aan Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg als docent autisme modules.

Bij Mama Vita Drechtsteden kun je elkaar ontmoeten, (h)erkenning vinden, kennis opdoen en ervaring uitwisselen. Dit biedt een kans om elkaars veerkracht te vergroten. Ouders stuiten regelmatig op onbegrip in
hun omgeving. Als ouders kun je van elkaar leren, samen opkomen voor je kinderen en weten dat je niet de enige bent. Bij Mama Vita onderzoek je met moeders hoe je, samen met je omgeving, je kind(eren) zo goed mogelijk kunt begeleiden.

‘Ik moest even een drempel over, maar zo fijn die herkenning bij andere moeders!’

De moeders van Mama Vita komen elke maand bij elkaar op maandagochtenden van 9.30 tot 11.30 in een ruimte in Wijkcentrum Kubiek, Zwaluwstraat 1 in Zwijndrecht. Aanmelden kan door te mailen naar drechtsteden@mamavita.nl.

Afhankelijk van het thema van de ochtend en je beschikbare tijd, kun je kiezen wanneer je wel of niet aansluit.