Ondersteuningsgroep kinderen van een ouder met dementie

U bent van harte uitgenodigd bij de ondersteuningsgroep voor kinderen van ouders die dementie hebben. Tijdens deze avond komen kinderen van mensen met dementie bij elkaar en bespreken de zaken waar ze tegen aanlopen, of vragen over hebben. De avond draait niet alleen om het met elkaar in gesprek gaan, er wordt ook uitleg gegeven over dementie: waar komt het vandaan, wat betekent het, ook voor jullie als kinderen.
De bijeenkomst is op dinsdagavond 4 oktober 2022 om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. De begeleiding is in handen van Manon van Putten, casemanager van het Spectrum, en Judith de Jong, begeleider ondersteuningsgroep de Koloriet. Broers en zussen kunnen meekomen!