Ondersteuningsgroep partners dagbesteding Koloriet

U bent van harte welkom bij de ondersteuningsgroep voor partners van de bezoekers van de dagbesteding in De Koloriet. Het doel is hiervan is lotgenoten de gelegenheid geven ervaringen te delen, elkaar te ondersteunen, inzicht te krijgen in dementie en vragen te stellen. Een casemanager van het Spectrum en een begeleider van het Ontmoetingscentrum begeleiden de bijeenkomst.

De bijeenkomsten vinden steeds plaats op vrijdagmiddag. Uw naaste kan deze middag naar de eigen groep of kan in overleg tijdens de bijeenkomst deelnemen aan de groep van de Koloriet.
Meer informatie: Judith de Jong, Begeleider Ontmoetingscentrum de Koloriet
E: koloriet@ontmoetingscentrumdordrecht.nl  T: 06 34 65 77 41