Turkse mantelzorgers

Samen Zijn Groep.

Ontmoetingsplek voor Turkse ouderen en hun mantelzorgers. Elke maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in het Stadswiel.

Meer informatie

Saziye Kemaldar, Zorgcoördinator Internos.

06-51955596/  S.kemaldar@internosthuiszorg.nl