SamenSterk

SamenSterk biedt een netwerk voor ouders* van kinderen met een psychische kwetsbaarheid. SamenSterk brengt ouders bij elkaar en biedt ondersteuning door middel van themabijeenkomsten.

* Met ouders van kinderen met een psychische kwetsbaarheid bedoelen we ook stiefouders, pleegouders, grootouders, verzorgers en naasten.

Bij SamenSterk kun je elkaar ontmoeten, (h)erkenning vinden, kennis opdoen en ervaring uitwisselen. Dit biedt een kans om elkaars veerkracht te vergroten.

‘Ik wist niet goed wat ik kon verwachten, maar wat een warm bad!’

De ouders van SamenSterk komen maandelijks bij elkaar op woensdagochtend van 09:30 tot 11:30
uur in een ruimte in De Spil, Stellingmolen 184 in Papendrecht.

Je kunt op basis van het thema van de bijeenkomst, en je beschikbare tijd, bekijken bij welke bijeenkomst je aansluit. Deelname is gratis en aanmelden kan door een mailtje te sturen naar samensterk@ouderszhz.nl