Themabijeenkomst Zorgwetten

Woensdagavond 6 juli van 19.30 tot 21.30 uur. Inloop vanaf 19.15 uur.

Gebouw Vivera Sociaal Wijkteam, Langeweg 340 Zwijndrecht (rechts van het ziekenhuis, vrij parkeren). Deelname is gratis. Aanmelden kan door te mailen naar mantelzorg@sterkpapendrecht.nl of te bellen naar MEE Mantelzorg 078-2063202.

Sinds 2015 vormen vier wetten het Nederlandse zorgstelsel:

  • De Wet Langdurige Zorg (WLZ)
  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
  • Jeugdwet
  • Zorgverzekeringswet

Het stelsel zorgt ervoor dat iedereen de zorg en ondersteuning kan krijgen die nodig is. Voor veel mensen is het niet altijd duidelijk waar en bij wie zij terecht kunnen als zij zorg en ondersteuning willen regelen. Tijdens deze avond willen wij u wegwijs maken in deze verschillende zorgwetten en krijgt u meer te weten over onder andere Zorg in Natura (ZIN) en Persoonsgebonden budget (PGB).

Naast mantelzorgers zijn ook zorgvragers en professionals van harte welkom.