Themabijeenkomst Zorgwetten

Sinds 2015 vormen vier wetten het Nederlandse zorgstelsel:

  • De Wet Langdurige Zorg (Wlz)
  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
  • Jeugdwet
  • Zorgverzekeringswet

Het stelsel zorgt ervoor dat iedereen de zorg en ondersteuning kan krijgen die nodig is. Voor veel mensen is het echter niet altijd duidelijk waar en bij wie zij terecht kunnen als zij zorg en ondersteuning willen regelen. Tijdens deze avond willen wij u wegwijs maken in deze verschillende  zorgwetten en krijgt u meer te weten over onder andere Zorg in Natura (ZIN) en Persoonsgebonden budget (PGB).

Naast mantelzorgers zijn ook zorgvragers en professionals van harte welkom. De inloop start om 19.15 uur.