Training (h)Erken de Jonge Mantelzorger

Aanleiding 
Rond een kwart van de kinderen en jongeren groeit op met zorg in de gezinssituatie. Voor veel kinderen/ jongeren die opgroeien met zorg binnen de gezinssituatie is dit behapbaar, maar er is ook een groot deel waarvoor het jonge mantelzorgschap zorgt voor andere problemen. Zo hebben ze meer last van opgroeien, opvoedproblemen en hebben ze meer lichamelijke en emotionele klachten als gevolg van overbelasting en stress door de thuissituatie. Uit onderzoek blijkt verder dat deze groep vaak onvoldoende tijdige steun en hulp ontvangt. Als gevolg hiervan doen jonge mantelzorgers nu, maar ook op de langere termijn in hun volwassenheid alsnog een beroep op de gezondheidszorg. Jonge mantelzorgers zijn vaak een vergeten groep die ook niet zelf aangeeft dat ze problemen hebben. Het zijn vaak ‘verborgen zorgen’. Deze kinderen en jongeren willen hun ouders niet met nog meer problemen belasten, willen geen hulp voor zichzelf vragen of weten niet waar ze terecht kunnen voor hulp.

Inhoud 
Deze geaccrediteerde training bestaat uit een deel bewustwording: Wat maakt een jonge
mantelzorger allemaal mee? Waar loopt hij tegen aan en waar heeft hij behoefte aan? Er wordt uitleg gegeven over het gebruik van de signalenkaart, het balansmodel en de opvolgingsmogelijkheden van Opgroeien met
zorg. Dit zijn instrumenten die een hulpmiddel kunnen zijn in het contact met de jonge mantelzorger. Tot slot krijgen de deelnemers handvatten om jongeren, indien nodig, door te verwijzen. De volgende vijf doelen vormen de richtlijn.

Aan het einde van de training

  1. Is de deelnemer zich bewust van het “bestaan” van jonge mantelzorgers.
  2. Kent de deelnemer de signalen om jonge mantelzorgers te herkennen.
  3. Weet de deelnemer wat de gevolgen zijn in het dagelijks leven van een jonge mantelzorger.
  4. Weet de deelnemer hoe een jonge mantelzorger bejegend wil worden, wat kan jij doen als (zorg)
    professional.
  5. Heeft de deelnemer kennis van het netwerk van professionele zorg.

Doelgroep training

Docenten, jongerenwerkers, jeugdwerkers, schoolmaatschappelijk werkers, intern begeleiders, leerplichtambtenaren, verpleegkundigen en kerkleiders.

De inloop start om 9.15 uur.

Informatie en aanmelden

Mail of bel naar MEE Mantelzorg info@meemantelzorg.nl 078-2063202