Training Samenspel met mantelzorgers

‘Waarom blijft ze alsmaar gebak meebrengen, ze weet toch dat hij diabetes heeft? Begrijpt hij niet dat zijn zusje kwaad wordt als hij zo snel weg wil? Het duurt voor haar wat langer, hij kan beter wachten tot ze klaar is. Het lijkt of dochter het moeilijk vindt om met de tips aan de slag te gaan; ze belooft het wel maar het komt er niet van. Het is wel een zoektocht om elkaar te blijven begrijpen; ik kan niet alles doen wat ze graag van me willen. De familie van meneer weet het altijd beter. Ik werk al jaren in de zorg en ze doen net alsof ik niet weet hoe ik de dingen moet aanpakken.’

Zomaar een paar dingen die je misschien als (zorg)professional wel eens gedacht of gezegd hebt. Als professional doe je je best om zo goed mogelijke zorg en/of ondersteuning te geven aan de cliënt. Daarbij heb je ook regelmatig te maken met de mantelzorger(s) uit haar of zijn sociale netwerk.

Je weet dat jij en de mantelzorger(s) allemaal het beste voor hebben met de cliënt, en toch zijn er wel eens (kleine) strubbelingen. Jullie hebben wel eens andere ideeën over wat dan precies “het beste” voor de cliënt is. Of je wordt verrast door een hevige emotionele reactie van die mantelzorger, die anders altijd zo rustig blijft.

De geaccrediteerde training Samenspel met de mantelzorger verhoogt je werkplezier en je deskundigheid. Het kan ertoe bijdragen dat je efficiënter kunt werken en door een goed samenspel tussen jou en de mantelzorger kan er betere zorg worden geboden aan de cliënt. En daarnaast kan het ertoe bijdragen dat de mantelzorger de zorg beter vol kan houden.

Inhoud       

In de training van één dagdeel staan we stil bij de verschillende rollen die mantelzorgers kunnen innemen en hoe je daar als professional bij kunt aansluiten. We gaan ook praktisch aan de slag en de focus ligt op de koppeling tussen theorie en praktijk. Theorie die aan bod komt, zijn het SOFA-model en de redders- en de winnaarsdriehoek. 

“Wat fijn dat de zorgverlener mij betrekt bij de zorg voor mijn man. Ik merk dat er daardoor veel meer lukt”.

Resultaat

Na deze training:

  • weet je wat mantelzorg inhoudt en welke verschillende rollen mantelzorgers kunnen hebben
  • weet je wat samenspel is en wat het je kan opleveren
  • heb je meer inzicht in de belangen en behoeften van mantelzorgers
  • weet je hoe je het beste aan kunt sluiten bij de rollen die mantelzorgers hebben
  • weet je hoe je je eigen rol bewust kunt inzetten

 Voor wie?

Professionals die in hun werk met (jonge) mantelzorgers in aanraking komen, zoals verzorgenden en verpleegkundigen, begeleiders, sociaal werkers, jeugdwerkers, wmo-consulenten, intern begeleiders, zorgcoördinatoren e.a.

Studiebelasting en studiemateriaal

Een dagdeel van 2,5 uur. Voorbereiding thuis 0,5 uur. Deelnemers ontvangen een reader met het cursusmateriaal en enkele verdiepende teksten. Deze training levert 3 accreditatiepunten op.

Meer informatie en aanmelden

Mail of bel naar MEE Mantelzorg: info@meemantelzorg.nl 078 206 32 02

De inloop van de training start om 9.15 uur. Locatie: Jacob Marisstraat 70 in Dordrecht.