Hoeksche Waard

MEE Mantelzorg in Hoeksche Waard

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een ander. Ze zijn van onschatbare waarde.
MEE Mantelzorg ondersteunt de mantelzorgers in Hoeksche Waard, zodat zij de zorg beter en langer vol kunnen houden.

Contact

MEE Plus Mantelzorg

Regio Zuid-Hollandse Eilanden

Hoogwerfsingel 2

3202 SP Spijkenisse

T 0181 33 35 07

servicebureau@meeplus.nl

De Blijk van Waardering

Gemeente Hoeksche Waard waardeert mantelzorgers voor alle zorg die zij hun naasten bieden.
MEE Mantelzorg biedt mantelzorgers in opdracht van de gemeente dan ook jaarlijks een mantelzorgwaardering aan.

De mantelzorgwaardering is een attentie, die in november automatisch verstuurd wordt naar alle mantelzorgers die geregistreerd staan bij MEE Mantelzorg. Onder mantelzorgers wordt iedereen verstaan (familie, buren, vrienden) die minimaal drie maanden, minstens acht uur per week, voor iemand zorgt. Het gaat om zorg en (mentale) ondersteuning die wordt gegeven aan iemand die, door een ziekte of een beperking, iets niet (volledig) zelf kan. Degene die de zorg biedt heeft een persoonlijke relatie met de persoon die de zorg ontvangt.
Denk hierbij aan het helpen met wassen, aankleden, eten, meegaan naar doktersbezoeken en/of het regelen en organiseren van allerlei zaken die nodig zijn. Deze ondersteuning wordt geboden in  de thuissituatie of aan iemand die in een zorginstelling woont.

In de Hoeksche Waard wordt daarnaast:
– een aantal uitjes georganiseerd voor mantelzorgers, evenals het jaarlijkse uitje voor jonge mantelzorgers;
– aandacht gevraagd voor en van mantelzorgers door het organiseren van campagnes (herkennen en erkennen);
– ondersteuning laagdrempelig beschikbaar gemaakt voor alle mantelzorgers die dat nodig hebben.

 

 

Respijtzorg in gemeente Hoeksche Waard

Gemeente Hoeksche Waard heeft haar respijtaanbod gebundeld op een nieuwe website, www.helpmijzorgen.nl.
In deze animatie leggen we uit wat respijtzorg inhoudt en welke opties/mogelijkheden er zijn.

Blijk van Waardering en ondersteuning voor mantelzorgers in Hoeksche Waard (interview met wethouder Blaak)

Ondersteuning van mantelzorgers in de Hoeksche Waard Binnenkort is het de Dag van de Mantelzorger. Een moment waarop we in Nederland de mantelzorgers in het zonnetje zetten. Onze waardering laten blijken aan de inwoners die door omstandigheden gedurende een langere...

Kamp voor jonge mantelzorgers

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren die opgroeien met een gezinslid dat chronisch ziek is, een beperking of een psychische aandoening heeft. Deze kinderen hebben vaak weinig tijd voor zichzelf. Y Camps organiseert daarom speciaal voor mantelzorgers van 9 t/m...

Online cursus Zorg de Baas voor mantelzorgende inwoners Zuid-Hollandse Eilanden

Zorgen voor de ander geeft vaak voldoening, maar vraagt veel tijd en energie. Ook al is de zorg vaak vanzelfsprekend, het kan intensief zijn. Om te leren het evenwicht te bewaren tussen zorgen voor een ander en tijd en ruimte voor uzelf, gaan we aan de slag met...

Speciale editie Mantel MEE

Wat zijn wij weer vreselijk trots op de nieuwe Mantel MEE! Een mooie editie waarin het onderwerp ‘hulp vragen’ centraal staat. Want wij weten dat hulp vragen niet vanzelfsprekend is. Sommige mantelzorgers zien of erkennen niet dat ze hulp nodig hebben, moeten het van...