Hoeksche Waard

MEE Mantelzorg in Hoeksche Waard

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een ander. Ze zijn van onschatbare waarde.
MEE Mantelzorg ondersteunt de mantelzorgers in Hoeksche Waard, zodat zij de zorg beter en langer vol kunnen houden.

Contact

Wijkteam HW 

Hoogwerfsingel 2

3202 SP Spijkenisse

T 088 – 647 18 18

info@wijkteamhw.nl

De Blijk van Waardering

Gemeente Hoeksche Waard waardeert mantelzorgers voor alle zorg die zij hun naasten bieden.
MEE Mantelzorg biedt mantelzorgers in opdracht van de gemeente dan ook jaarlijks een mantelzorgwaardering aan.

De mantelzorgwaardering is een attentie, die in november automatisch verstuurd wordt naar alle mantelzorgers die geregistreerd staan bij MEE Mantelzorg. Onder mantelzorgers wordt iedereen verstaan (familie, buren, vrienden) die minimaal drie maanden, minstens acht uur per week, voor iemand zorgt. Het gaat om zorg en (mentale) ondersteuning die wordt gegeven aan iemand die, door een ziekte of een beperking, iets niet (volledig) zelf kan. Degene die de zorg biedt heeft een persoonlijke relatie met de persoon die de zorg ontvangt.
Denk hierbij aan het helpen met wassen, aankleden, eten, meegaan naar doktersbezoeken en/of het regelen en organiseren van allerlei zaken die nodig zijn. Deze ondersteuning wordt geboden in  de thuissituatie of aan iemand die in een zorginstelling woont.

In de Hoeksche Waard wordt daarnaast:
– een aantal uitjes georganiseerd voor mantelzorgers, evenals het jaarlijkse uitje voor jonge mantelzorgers;
– aandacht gevraagd voor en van mantelzorgers door het organiseren van campagnes (herkennen en erkennen);
– ondersteuning laagdrempelig beschikbaar gemaakt voor alle mantelzorgers die dat nodig hebben.

 

 

Respijtzorg in gemeente Hoeksche Waard

Gemeente Hoeksche Waard heeft haar respijtaanbod gebundeld op een nieuwe website, www.helpmijzorgen.nl.
In deze animatie leggen we uit wat respijtzorg inhoudt en welke opties/mogelijkheden er zijn.

Vervangende zorg – Respijtzorg

Op zoek naar vervangende zorg in de regio Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht of de Hoeksche waard? Kijk op de website https://www.helpmijzorgen.nl/ voor de mogelijkheden in de buurt.    

Mantel MEE Magazine 12-2023

Het nieuwe Mantel MEE Magazine is uit. Deze editie staat in het teken van vakantie en vrije tijd. Lees hier het magazine Voorpagina - Mantel MEE

Zorgoppas van start in de Hoeksche Waard

Voor ouders met een kind dat ieder uur van de dag speciale zorg nodig heeft, is het vaak heel moeilijk om een geschikte oppas te vinden. Het gaat om kinderen met bijvoorbeeld autisme, een gedragsprobleem, een verstandelijke beperking of een chronische ziekte. Op 1...

Blijk van Waardering en Dag van de Mantelzorger Hoeksche Waard 2023

Gemeente Hoeksche Waard toont haar waardering aan mantelzorgers die zorgen voor een inwoner van de Hoeksche Waard. Zij biedt mantelzorgers een Blijk van Waardering en een high tea aan om hen te bedanken voor hun inzet. De Blijk van Waardering is een Cadeaubon Hoeksche...

Resultaten tussentijds onderzoek Mantelzorgagenda Hoeksche Waard 2021-2024

In februari hebben ruim 580 mantelzorgers in de Hoeksche Waard meegewerkt aan een onderzoek van de gemeente naar de Mantelzorgagenda 2021-2024. Het onderzoek was een tussentijdse evaluatie van de agenda, waarin onder andere gericht naar de Blijk van Waardering is...

Cursus ‘Speciaal Voor Mij’ voor jonge mantelzorgers, Hoeksche Waard

Heb jij een bijzondere broer, zus of ouder? Met bijvoorbeeld autisme, een ziekte of leerproblemen? Vind je het soms lastig om met hem of haar om te gaan? Of is het moeilijk om hier met anderen over te praten? Kom naar de cursus en ontmoet leeftijdsgenoten die in...

Gemeente Hoeksche Waard vraagt mantelzorgers om mening

Gemeente Hoeksche Waard heeft onderzoeksbureau Newcom opdracht gegeven onderzoek te doen naar de Mantelzorgagenda en daarmee ook naar de Blijk van Waardering voor mantelzorgers. Dit onderzoek start in de week van 20 februari 2023. Alle mantelzorgers, die staan...

Blijk van Waardering en ondersteuning voor mantelzorgers in Hoeksche Waard (interview met wethouder Blaak)

Ondersteuning van mantelzorgers in de Hoeksche Waard Binnenkort is het de Dag van de Mantelzorger. Een moment waarop we in Nederland de mantelzorgers in het zonnetje zetten. Onze waardering laten blijken aan de inwoners die door omstandigheden gedurende een langere...

Online cursus Zorg de Baas voor mantelzorgende inwoners Zuid-Hollandse Eilanden

Zorgen voor de ander geeft vaak voldoening, maar vraagt veel tijd en energie. Ook al is de zorg vaak vanzelfsprekend, het kan intensief zijn. Om te leren het evenwicht te bewaren tussen zorgen voor een ander en tijd en ruimte voor uzelf, gaan we aan de slag met...

Speciale editie Mantel MEE

Wat zijn wij weer vreselijk trots op de nieuwe Mantel MEE! Een mooie editie waarin het onderwerp ‘hulp vragen’ centraal staat. Want wij weten dat hulp vragen niet vanzelfsprekend is. Sommige mantelzorgers zien of erkennen niet dat ze hulp nodig hebben, moeten het van...