Mantelzorg en wonen

Missie

MEE Mantelzorg informeert, adviseert en organiseert. We ondersteunen mantelzorgers door gesprekken, bijeenkomsten en cursussen. Voor professionals organiseren we bijeenkomsten en trainingen. We regelen de inzet van respijtvrijwilligers. Vanuit onze expertise helpen we gemeenten, organisaties en bedrijven bij het ontwikkelen van mantelzorgbeleid en hebben hier een signalerende en adviserende rol in. 

Het kan aantrekkelijk zijn om als mantelzorger en zorgvrager dichter bij elkaar te wonen. Bijvoorbeeld door te verhuizen naar dezelfde plaats, door samen in één huis te gaan wonen. Of misschien willen jullie een mantelzorgwoning op hetzelfde erf realiseren.

Op de site van MantelzorgNL staat hierover uitgebreide informatie. Een overzicht van voor- en nadelen, een stappenplan en verschillende mogelijkheden voor het samen wonen. Ook is er aandacht voor woningaanpassingen.