Even vrijaf

U bevindt zich hier://Even vrijaf
Even vrijaf 2018-04-19T11:35:10+00:00

Even vrijaf van de mantelzorg

Als mantelzorger wil je soms even een pauze en kijk je ernaar uit dat iemand anders even uw zorgtaken overneemt. Dit noemen we respijtzorg: een tijdelijke en volledige overname van de mantelzorg door een vrijwilliger of een beroepskracht.

Respijtwijzer
Respijtzorg kan op vele manieren. Denk hierbij aan een vrijwilliger in huis, logeren in een logeerhuis, een zorgcentrum of woonvoorziening. In de Respijtwijzer van MEE Mantelzorg kunt u zien welke soorten respijt er zijn. De Respijtwijzer is bedoeld als hulpmiddel bij het vinden van gepaste respijtzorg in de eigen omgeving of bij instanties.

thumbnail of respijtwijzer HW

Vrijwilliger als ondersteuning
Soms kan de inzet van een vrijwilliger de mantelzorger ontlasten. U kunt hierbij denken aan praktische ondersteuning, maar ook aan sociaal/emotionele ondersteuning en respijtzorg. De vrijwilligers bieden aanvullende ondersteuning op de professionele zorg, hulpverlening en mantelzorg. In deze folder leest u er meer over:

thumbnail of vrijw. folderondersteuningdoorvrijwilligers

Vraag het gratis Mantelzorgboek aan
Het Mantelzorgboek is bestemd voor de waarnemer van de mantelzorger. Wanneer u de zorg (tijdelijk) moet overdragen aan iemand anders, is het belangrijk dat de verzorging goed wordt overgenomen. Daarom is het Mantelzorgboek ontwikkeld. Dit boek bevat een aantal vragen. Wanneer deze zijn ingevuld door de mantelzorger is het Mantelzorgboek compleet. Daarnaast geeft het boek een goed beeld van de situatie, wat voor het (familie)netwerk verhelderend kan werken. Een gratis exemplaar kunt u aanvragen bij MEE Mantelzorg.

Bekijk op welke manieren MEE Mantelzorg actief is in uw gemeente: