Veelgestelde vragen

U bevindt zich hier:Home/De Mantelzorger/Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen2018-03-08T11:51:08+01:00

Klik op een vraag om het antwoord op de vraag te zien.

Mantelzorgondersteuning valt onder de WMO. Wat is de WMO?2018-03-06T13:28:31+01:00

WMO staat voor Wet maatschappelijke Ondersteuning. De WMO 2015 heeft op 1 januari 2015 de WMO (uit 2007) vervangen. De WMO is een participatiewet en zorgt ervoor dat iedereen op gelijkwaardige wijze kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Lukt het niet om mee te doen of zelfstandig te wonen zonder hulp van partner, kinderen, familie of buren? De gemeente kan om ondersteuning worden gevraagd, bijvoorbeeld door thuiszorg of een voorziening zoals een rolstoel.

De gemeente bepaalt zelf voor het grootste deel hoe ze de WMO uitvoert. Kijk voor meer informatie bij Financiële mogelijkheden.

Wanneer ben ik mantelzorger?2018-04-19T12:58:03+02:00

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig zorgen voor een familielid of goede bekende met een beperking op verstandelijk, lichamelijk of psychisch gebied, chronische aandoening, niet-aangeboren hersenletsel of dementie. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Mantelzorg wordt gegeven vanuit een emotionele relatie. Dat maakt mantelzorg ook zo waardevol en uniek, voor zowel de mantelzorger als voor de persoon die de zorg ontvangt. Mantelzorger zijn is mooi, maar kan soms ook zwaar wegen.

Doe de mantelzorger test
Het is belangrijk dat een mantelzorger zich bewust wordt van het feit dat hij/zij mantelzorger is en tijdig de ondersteuning kan krijgen die nodig is. Vaak zijn mensen zich er niet van bewust dat ze mantelzorger zijn. Zorgen voor een ander? Dat doe je toch gewoon. Toch is het belangrijk dat je je realiseert dat je mantelzorger bent. De extra zorgtaken in combinatie met werk, school en het persoonlijk leven, kunnen tot overbelasting leiden. Als je twijfelt of je mantelzorger bent, doe dan de test.

Bestaat er een vergoeding voor Mantelzorg?2018-02-23T18:20:07+01:00

Mantelzorg is onbetaald en wordt niet vergoed. Soms kan (een deel van) de mantelzorg worden betaald vanuit een PGB (persoonsgebonden budget). Indien zorgvrager en mantelzorger op hetzelfde adres wonen, kan het mogelijk zijn om extra kosten terug te krijgen. Voor meer informatie kijk op www.belastingdienst.nl of bij Financiële mogelijkheden.

Wat is de mantelzorgwaardering?2018-03-06T11:52:37+01:00

Om mantelzorgers te bedanken voor hun inzet geven sommige gemeenten een zogenaamde Mantelzorgwaardering. Het is afhankelijk van de gemeente wat dit inhoudt en hoe je het aan kunt vragen. Vul op de homepagina uw gemeente in en kijk of en hoe dat in uw gemeente is geregeld.

Waar kan ik zorg of ondersteuning aanvragen voor de zorgvrager?2018-03-06T13:31:37+01:00

Afhankelijk van de soort hulp, kan deze bij verschillende instanties worden aangevraagd. De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is er om mensen die hulp nodig hebben zo veel mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Wie hierbij zorg en ondersteuning nodig heeft kan contact opnemen met de gemeente. Maar ook mantelzorgers kunnen een beroep doen op de WMO. Voor de Wlz (Wet Langdurige zorg) gaat u voor de indicatie naar Centrum Indicatiestelling Zorg.

Voor Zvw (Zorgverzekeringswet) neemt u contact op met uw zorgverzekering. Die beoordeelt op basis van de indicatie van een wijkverpleegkundige of de gevraagde zorg nodig en acceptabel is. Mogelijk zijn er ook kosten terug te krijgen uit de (aanvullende) verzekering.

Naast mijn zorgtaken heb ik een baan. Hoe combineer ik dit?2018-02-23T18:21:49+01:00

Het is belangrijk om op tijd het gesprek met uw leidinggevende aan te gaan. Samen zoeken naar maatwerkoplossingen is van groot belang, om werken en zorgen vol te kunnen houden. Lees meer hierover bij Mantelzorg en werk. Daarnaast kun u contact opnemen met MEE Mantelzorg voor informatie en advies.

Waar kan ik als mantelzorger terecht voor ondersteuning?2018-03-06T11:59:45+01:00

Mantelzorgers die knelpunten of vragen hebben, kunnen op diverse plekken met hun vragen terecht. In veel gemeenten kunt u rechtstreeks bij MEE Mantelzorg terecht. In sommige gemeenten werken we samen met andere organisaties. Vul op de homepagina uw gemeente in en zie waar u uw vraag kunt stellen.

Hoe weet ik of ik overbelast ben als mantelzorger?2018-04-19T12:59:07+02:00

Wees alert op fysieke- of psychische klachten en zorg ervoor dat u op tijd uw rust neemt. Uit onderzoek blijkt dat een deel van de mantelzorgers problemen ervaart met de zorgtaken. 7% van de mantelzorgers vindt het zwaar en 50% voelt zich overbelast. Het is van belang dat de mantelzorger ook tijd voor zichzelf heeft en op tijd voor ontspanning en rust zorgt. Het kan goed zijn om de zorg af en toe door een ander te laten overnemen. Dit is de zogenaamde respijtzorg.

Doe de test om te kijken of u overbelast bent.

Wat is respijtzorg?2018-02-23T18:23:02+01:00

Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid om even vrijaf te zijn van de zorg voor de naaste. Het doel is om weer even op een andere manier je energie op te kunnen laden. De mogelijkheden lopen uiteen van de inzet van een vrijwilliger tot bijvoorbeeld opname in een zorghotel. Kijk voor meer informatie bij Even vrijaf.

Wat is het MEE Mantelzorgmagazine?2018-03-13T12:24:20+01:00

Het Mantelzorgmagazine van MEE verschijnt drie keer per jaar. Het wordt verstuurd naar mantelzorgers die ingeschreven staan bij MEE Mantelzorg en wonen in Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Brielle, Westvoorne of Nissewaard. In het Mantelzorgmagazine vindt u nieuws, interviews, achtergrondartikelen en een activiteitenrubriek.