Missie en visie

Missie

MEE Mantelzorg informeert, adviseert en organiseert. We ondersteunen mantelzorgers door gesprekken, bijeenkomsten en cursussen. Voor professionals organiseren we bijeenkomsten en trainingen. We regelen de inzet van respijtvrijwilligers. Vanuit onze expertise helpen we gemeenten, organisaties en bedrijven bij het ontwikkelen van mantelzorgbeleid en hebben hier een signalerende en adviserende rol in. 

Visie

MEE Mantelzorg informeert, adviseert en organiseert. We ondersteunen mantelzorgers door gesprekken, bijeenkomsten en cursussen. Voor professionals organiseren we bijeenkomsten en trainingen. We regelen de inzet van respijtvrijwilligers. Vanuit onze expertise helpen we gemeenten, organisaties en bedrijven bij het ontwikkelen van mantelzorgbeleid en hebben hier een signalerende en adviserende rol in. 

Missie

MEE Mantelzorg richt zich op bewustwording van de belangrijke rol van mantelzorgers (van alle leeftijden) in de maatschappij. Wij dragen bij aan erkenning, begrip en waardering van mensen die voor een naaste zorgen. Wij willen dat zij gezien en gehoord worden. Een team gedreven mantelzorgconsulenten werkt aan het vergroten van draagkracht en verlagen van draaglast van mantelzorgers. Onze wens is dat in elke gemeente, organisatie en bedrijf aandacht is voor mantelzorgers, ongeacht soort beperking/ziekte van de zorgvrager.

  Dit geven we vorm vanuit de pijlers van 5 V’s:  

  • Vinden (bereiken) 
  • Versterken (zelfregie vormgeven) 
  • Verlichten (organiseren van ondersteuning)  
  • Verbinden (verbinding ondersteuning, professionals en mantelzorgers) 
  • Verblijden (waardering en erkenning) 

   SNV (werkwijze)

   Sociale Netwerk Versterking richt zich op het activeren van het sociale netwerk van een volwassene, kind of gezin. Het doel van SNV is dat u samen met uw familie en sociaal netwerk een plan voor de toekomst maakt, waarmee antwoorden komen op uw vragen. De consulent van MEE Mantelzorg ondersteunt u bij het maken van zo’n plan.

   Uw netwerk kan bestaan uit familieleden, vrienden, buren, collega’s of bijvoorbeeld de trainer van de sportclub. Professionele hulpverleners zijn altijd personen die voorbijkomen in het leven van een cliënt. Familie en vrienden zijn (vaak) langer betrokken dan professionals en staan dichterbij.

   De mensen die belangrijk zijn voor u en/of uw gezin, komen bij elkaar in een meedenkbijeenkomst. U kiest zelf uit wie er uitgenodigd wordt. Zij krijgen aan het begin van de bijeenkomst alle informatie die nodig is om inzicht te krijgen in de problemen en hulpvragen die er zijn. Vervolgens maakt u samen een plan voor de toekomst. Met uw netwerk voert u het plan uit, eventueel samen met professionals die daarbij ondersteunen.