Een naaste met psychische kwetsbaarheid?

20 april 2022

Naasten Centraal ondersteunt familie en naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Heb jij in je familie of directe omgeving ook daarmee te maken? Misschien wordt het je soms te veel en ben je op zoek naar hulp? Met hun ervaringsdeskundigheid helpen zij jou weer op weg.

Deze organisatie biedt lotgenotencontact, belangenbehartiging en voorlichting.

http://www.naastencentraal.nl

logo Naasten Centraal

Lotgenotencontact

Op verschillende manieren bieden we ‘familie van’ de mogelijkheid om in contact te komen met andere ‘familie van’, zodat zij steun hebben aan elkaar. Je leert het meest van iemand die in een soortgelijke situatie verkeert. Ervaringsdeskundige vrijwilligers hebben bij het lotgenotencontact een voortrekkersrol.

  • Telefonische ondersteuning voor vragen om hulp, advies of een luisterend oor
  • Ondersteuning per e-mail voor vragen om hulp, advies of een luisterend oor
  • Facebookgroepen voor online lotgenotencontact
  • (Online) contactgroepen voor lotgenotencontact

Belangenbehartiging

Onze stichting werkt actief samen met andere organisaties aan een goed familiebeleid in de ggz. We willen dat familieleden vanzelfsprekend betrokken worden bij ggz-behandelingen. En we willen dat hulpverleners standaard gaan vragen naar eventuele kinderen, als iemand zich meldt met psychische problemen.

Voorlichting

Wij verzorgen regelmatig informatiestands of sprekers op congressen. We geven colleges aan aankomende hulpverleners en werken als ervaringsdeskundigen mee aan boeken. Ook geven we zelf publicaties uit. Op die manier proberen wij zoveel mogelijk mensen bewust te maken van de positie van familieleden van mensen met psychische problemen.