Blijk van Waardering en ondersteuning voor mantelzorgers in Hoeksche Waard (interview met wethouder Blaak)

17 oktober 2022

Ondersteuning van mantelzorgers in de Hoeksche Waard

Binnenkort is het de Dag van de Mantelzorger. Een moment waarop we in Nederland de mantelzorgers in het zonnetje zetten. Onze waardering laten blijken aan de inwoners die door omstandigheden gedurende een langere periode dagelijks zorg en ondersteuning aan een naaste; een partner, kind,  familielid of vriend. Een dankbare maar soms ook zware taak, die mensen met liefde oppakken en die het verdient om extra aandacht te krijgen. Dat gebeurt op 10 november. Ook in de Hoeksche Waard krijgt u, als mantelzorger, die dag een attentie om u te bedanken voor uw inzet.

Mantelzorgagenda

Dit bedankje is een onderdeel van een groter pakket aan inspanningen  die de gemeente neemt om mantelzorgers te ondersteunen. “We vinden het belangrijk dat de ondersteuning die wij mantelzorgers geven aansluit bij hun vraag. Daarom hebben wij vorig jaar in samenspraak met mantelzorgers en professionals die werken met mantelzorgers de Mantelzorgagenda 2021-2024 gemaakt.”, aldus wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat (Zorg & Welzijn).

Informatiepunt voor mantelzorgers

In die mantelzorgagenda richten we ons vooral op de onderwerpen waarvan mantelzorgers aangeven daar het meest behoefte aan te hebben. Enerzijds is dat 1 informatiepunt,  waar ze terecht kunnen met vragen. Op dit moment is veel informatie wel beschikbaar, maar is het verspreid over verschillende organisaties, websites, telefoonnummers etc. Dat maakt het lastig om te vinden.

Praktische ondersteuning

Anderzijds willen mantelzorgers graag praktische ondersteuning bij dagelijkse activiteiten. Ondersteuning die zorgt voor rustmomenten. Momenten die nodig zijn om het mantelzorgen langdurig vol te kunnen houden. Wethouder Blaak-van de Lagemaat: “Deze signalen herken ik zeker. Als wethouder spreek ik regelmatig met inwoners die voor hun naaste zorgen. Ze geven in die gesprekken aan dat praktische hulp zoveel tijd scheelt. Iemand die weet hoe je een formulier invult en dat voor je doet. Of iemand die je kan bellen voor advies over welke organisatie jou kan helpen bij een specifieke vraag. Dat levert rust en tijd op om andere dingen te doen. Tijd die je liever aan je naaste besteedt. Maar bovenal voorkomt het veel ongemak, omdat jezelf veel tijd kwijt bent aan het uitzoeken van verschillende zaken. We kijken in 2023 hoe we aan die praktische ondersteuning voor u invulling kunnen geven.’

Logeerzorg

Om mantelzorgers een moment te geven om op te laden, kunnen zij in de Hoeksche Waard ook gebruikmaken van logeerzorg. In het wijkpension van Alerimus in de Open Waard (Oud-Beijerland) kan uw naaste met een zorgvraag komen logeren: 1 nacht of meerdere dagen, eenmalig of met regelmatig. De zorg wordt dan volledig overgenomen door de medewerkers van Alerimus. Uiteraard kunnen familie, vrienden en kennissen altijd op bezoek komen en kan de logee ook meedoen met activiteiten die er op die locatie plaatsvinden. Joanne Blaak-van de Lagemaat: “We hebben deze mogelijkheid nu 3 jaar en zien dat er goed gebruik van gemaakt wordt. En de reacties van de gebruikers zijn lovend.  Mantelzorgers weten dat er goed gezorgd wordt voor hun naaste en komen echt even tot rust. Degenen die zorg ontvangen, geniet van de dagen dat zij er zijn. En ze zijn ook blij voor hun naaste, want die komt hen met frisse energie weer ophalen en vaak ook met nieuwe tips voor de zorg waardoor het mantelzorgen thuis ook goed blijft gaan”.

Logeerzorg wordt aangeboden op basis van een zorgindicatie. Daarnaast kan er een eigen bijdrage gevraagd worden, net als bij andere vormen van ondersteuning die met een zorgindicatie wordt aangeboden. Team Wmo van de gemeente kan u hierover meer vertellen (088-647 19 20 / contactwmo@gemeentehw.nl). En wilt u gebruikmaken van logeerzorg? Bel dan ook team Wmo of kijk in de online logeeragenda op de website van Alerimus (www.alerimus.nl/mantelzorg/logeren). U kunt daar zien of het beschikbaar is op het moment dat u voor ogen heeft. Is het beschikbaar? Dan kunt u ook gelijk een reserveringsaanvraag doen.

Blijk van Waardering

Joanne Blaak-van de Lagemaat: “Naast de het bovenstaande en de mantelzorgondersteuning van MEE hebben wij in de Hoeksche Waard ook de Blijk van Waardering. Uit de gesprekken met mantelzorgers kwam naar voren dat dat jaarlijkse mantelzorgcompliment voor hen minder belangrijk is dan het informatiepunt en de praktische hulp. Daarom werken we als gemeente ook hard aan de realisatie van die punten. We hopen op 1 januari het informatiepunt in de lucht te hebben. Maar we willen als gemeente het compliment niet stopzetten. We vinden het belangrijk om u als mantelzorger in het zonnetje te zetten. In de week van 10 november ontvangt u, en andere mantelzorgers in de Hoeksche Waard die ingeschreven staan bij MEE, dan ook een bedankje op de deurmat. Een kleinigheidje om te laten weten dat er aan u wordt gedacht. Het is u van harte gegund.”