Gemeente Hoeksche Waard vraagt mantelzorgers om mening

6 maart 2023

Gemeente Hoeksche Waard heeft onderzoeksbureau Newcom opdracht gegeven onderzoek te doen naar de Mantelzorgagenda en daarmee ook naar de Blijk van Waardering voor mantelzorgers. Dit onderzoek start in de week van 20 februari 2023. Alle mantelzorgers, die staan ingeschreven als mantelzorger bij MEE Mantelzorg, ontvangen een brief of e-mail met een uitnodiging voor deelname aan het onderzoek.

Signalen
In november 2022 ontvingen alle mantelzorgers, die staan ingeschreven bij MEE Mantelzorg, een Blijk van Waardering. Deze zag er anders uit dan in voorgaande jaren. In plaats van een cadeaubon, viel een cadeaupakket met een aantal producten op de deurmat. Ondanks het zorgvuldig samenstellen, viel dit pakket niet bij iedereen in goede aarde. Deze signalen kwamen bij zowel MEE Mantelzorg als gemeente Hoeksche Waard binnen. In vervolg hierop werd een petitie opgestart door enkele mantelzorgers en vond een gesprek plaats tussen een aantal mantelzorgers en wethouder Blaak-van de Lagemaat (Zorg & Welzijn). Ook werden raadsvragen beantwoord. Omdat we onze mantelzorgers erg waarderen en een warm hart toedragen, nemen we de ontvangen signalen serieus. Afgesproken werd, dat de gemeente de Mantelzorgagenda en daarmee de Blijk van Waardering begin 2023 evalueert. Een tussenevaluatie van de Mantelzorgagenda stond al op de planning. Dit gebeurt nu aan de hand van een onderzoek, waarin ook de Blijk van Waardering wordt meegenomen.

Start online onderzoek vanaf 20 februari 2023
Vanaf 20 februari 2023 start het onderzoek onder alle mantelzorgers, die staan ingeschreven bij MEE Mantelzorg. Onderzoeksbureau Newcom voert dit onderzoek uit in opdracht van de gemeente. De aanpak is een zogenaamd kwantitatief online onderzoek. Dit betekent dat alle mantelzorgers de gelegenheid krijgen hun stem te laten horen. Een ander voordeel is dat we verschillende groepen mantelzorgers (jonge mantelzorger, werkende mantelzorger, oudere mantelzorgers en ouders van zorgintensief kind) kunnen onderscheiden, die verschillende behoeften hebben.

Aantal interviews
Naast het online onderzoek gaat het onderzoeksbureau met een aantal mantelzorgers verder in gesprek in de vorm van diepte-interviews. Dit gebeurt om de onderzoeksresultaten te verduidelijken, zodat we hier gericht mee aan de slag kunnen. Newcom zorgt ervoor dat de verschillende groepen mantelzorgers voldoende vertegenwoordigd zijn in deze gesprekken.

Mantelzorgagenda
Als gemeente vinden we het belangrijk dat de ondersteuning, die wij mantelzorgers geven, aansluit bij hun vraag. Daarom is in samenspraak met mantelzorgers en professionals die werken met mantelzorgers, de Mantelzorgagenda 2021-2024 ontwikkeld. Met het onderzoek willen we inzicht krijgen op de uitvoering van de Mantelzorgagenda tot nu toe. Sluit de agenda nog aan bij de behoeften van de mantelzorgers of moeten we de mantelzorgagenda op onderdelen bijstellen?

Link naar de vragenlijst
Alle mantelzorgers, die staan ingeschreven bij MEE Mantelzorg, ontvangen een uitnodiging voor het onderzoek. Staat u niet ingeschreven en bent u wel mantelzorger? Dan horen wij graag ook uw mening. Hier vindt u de link voor deelname aan de enquête. U kunt de enquête tot 8 maart invullen. Daarnaast moedigen we u aan u in te schrijven bij MEE Mantelzorg. Zo blijft u op de hoogte van alle activiteiten en ondersteuning, die aan mantelzorgers wordt geboden.

Hulp nodig bij het invullen van de online vragenlijst?
Heeft u hulp nodig bij het invullen van de online vragenlijst? Misschien kunt u hulp vragen aan uw netwerk of langsgaan bij het digitale spreekuur in de lokale bibliotheek.