Partnercursus autisme

1 januari 2000

Het omgaan met iemand met autisme of aanverwante problematiek is voor veel mensen ingewikkeld en vaak ook verwarrend. Als partner ervaart u het ongewone en vaak verontrustende gedrag van uw naaste. Hoe kunt u met zijn probleem omgaan? Hoe combineert u het geven van steun met goed zorgen voor uzelf?

‘Als je erover praat, dan begrijpt iedereen het gelijk’

‘Ook huilen, ook lachen’

‘Samen komen we er wel’

Inhoud en doel van de cursus
In deze cursus leren vrouwen meer over autisme of aanverwante problematiek, en krijgen zij inzicht in de problemen die hiermee gepaard kunnen gaan en de gevolgen hiervan op hun partnerrelatie. De vrouwen leren omgaan met hun gevoelens in de partnerrelatie en krijgen handvatten aangereikt (ook van elkaar) om zo de omgang en de communicatie te verbeteren. Er wordt gekeken naar de sterke kanten van zowel de vrouwen als hun partners.

Voor wie?
De partnercursus autisme is voor vrouwen die partner zijn van een man met (mogelijk) autisme.

Wanneer?
De cursus start 2 keer per jaar, bij voldoende belangstelling, en bestaat uit 10 bijeenkomsten van 2 uur (om de week), aangevuld met een terugkombijeenkomst.

Kosten
Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie
Wilt u meedoen met de cursus of wilt u meer informatie? Neem contact op met MEE Mantelzorg of kijk in de agenda wanneer er weer een cursus start.