Professional

U bevindt zich hier:Home/Professional
Professional2019-09-02T16:10:16+02:00

In Nederland geeft maar liefst 1 op de 3 volwassenen mantelzorg aan hun partner, familie, vriend of buur die hulp nodig heeft vanwege lichamelijke, psychische, verstandelijke beperkingen of ouderdom. Van deze circa 4,4 miljoen mensen zorgen naar schatting 750.000 mantelzorgers langdurig (langer dan 3 maanden) en intensief (meer dan 8 uur per week) voor een ander. Daarnaast groeit een kwart van de jongeren op met een familielid dat zorg nodig heeft.

Mantelzorgers zijn onmisbaar
Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg aan een hulpbehoevende omdat zij een persoonlijk band hebben met degene voor wie zij zorgen. Mantelzorg moet niet verward worden met de alledaagse zorg voor bijvoorbeeld een gezond kind.

‘Zorgen voor een ander begint bij zorgen voor jezelf’

Veel Nederlanders vinden het vanzelfsprekend en fijn om voor een naaste te zorgen. Maar het kan ook (te) zwaar zijn. Ongeveer 380.000 volwassen mantelzorgers voelen zich zwaar belast. Zij ervaren dat de zorg teveel op hun schouders drukt, kunnen de situatie van de hulpbehoevende niet loslaten hetgeen consequenties heeft voor zowel de thuis- als werksituatie. Zeker door de toenemende druk op mantelzorgers is het van belang hier oog voor te hebben en hen adequaat te ondersteunen.

Minder mantelzorgers in de toekomst
De laatste jaren zijn de zorgvraag en zorgkosten toegenomen. Mensen worden meer en meer opgeroepen om bij hulpvragen na te gaan wie in hun eigen netwerk informele hulp kan bieden. De verwachting is echter dat het aantal mantelzorgers dat beschikbaar zal zijn voor een kwetsbare oudere met een hulpvraag gestaag afneemt. In 2015 waren er voor iedere 85-plusser in potentie 10 mantelzorgers beschikbaar, in 2040 zijn dat er nog geen vier (bron: RIVM).

Heeft u als professional te maken met mantelzorgers?
En vraagt u zich af hoe u hen kunt ondersteunen? Bent u huisarts of praktijkondersteuner, beleidsmedewerker bij de gemeente, welzijnswerker, thuishulp, werkgevers etc? MEE Mantelzorg van MEE Plus is er voor iedereen die in zijn werk te maken krijgt met mantelzorgers. Wij hebben de kennis en ervaring om mantelzorgers te herkennen en passende ondersteuning te bieden. MEE Mantelzorg is werkzaam in 15 gemeentes in de regio’s Drechtsteden, Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en Zuid-Hollandse Eilanden.

Bovenstaande cijfers zijn verzameld door MantelzorgNL, de landelijke vereniging voor mantelzorgers. Wilt u meer weten over de cijfers in Nederland, klik hier voor een volledig beeld.