Tijd voor mij

U bevindt zich hier:Home/Professional/Tijd voor mij
Tijd voor mij2021-04-22T11:58:04+02:00

Help als professional de mantelzorger

Als mantelzorger wil je soms even een pauze en kijk je ernaar uit dat iemand anders even uw zorgtaken overneemt. Dit noemen we respijtzorg: een tijdelijke en volledige overname van de mantelzorg door een vrijwilliger of een beroepskracht.

Mantelzorgen is mooi, maar kan ook zwaar zijn. Tijd voor u zelf om de accu op te laden is belangrijk om de zorgtaken vol te kunnen houden. Helpmijzorgen.nl helpt u hierbij! Op deze website vind u informatie over de mogelijkheden om de zorg tijdelijk over te dragen en staan wij klaar voor persoonlijk advies. U kunt hier klikken om naar de website te gaan.

Respijtwijzer

Respijtzorg kan op vele manieren. Denk hierbij aan een vrijwilliger in huis, logeren in een logeerhuis, een zorgcentrum of woonvoorziening. In de Respijtwijzer van MEE Mantelzorg kunt u zien welke soorten respijt er zijn. De Respijtwijzer is bedoeld als hulpmiddel bij het vinden van gepaste respijtzorg in de eigen omgeving of bij instanties.

thumbnail of respijtwijzer HW

Professionals en respijt(zorg)

Als professional bent u een belangrijke schakel om de mantelzorger te helpen bij het verhelderen van de behoefte aan respijt(zorg). Onderstaande documenten kunnen u hierbij ondersteunen. Het betreffen verdiepingsvragen die u aan de mantelzorger kunt stellen om de vraag te verduidelijken.

thumbnail of Piramidetool respijt 2018

Piramidetool respijt 2018

thumbnail of Respijt behoefte, verdiepingsvragen – Bijlage behorend bij piramidetool respijt

Bijlage behorend bij piramidetool respijt

thumbnail of Respijt zorg – vervangende mantelzorg

Respijt zorg – vervangende mantelzorg

Vrijwilliger als ondersteuning

Soms kan de inzet van een vrijwilliger de mantelzorger ontlasten. U kunt hierbij denken aan praktische ondersteuning, maar ook aan sociaal/emotionele ondersteuning en respijtzorg. De vrijwilligers bieden aanvullende ondersteuning op de professionele zorg, hulpverlening en mantelzorg. In deze folder leest u er meer over:

thumbnail of vrijw. folderondersteuningdoorvrijwilligers

Vraag het gratis Mantelzorgboek aan

Het Mantelzorgboek is bestemd voor de waarnemer van de mantelzorger. Wanneer u de zorg (tijdelijk) moet overdragen aan iemand anders, is het belangrijk dat de verzorging goed wordt overgenomen. Daarom is het Mantelzorgboek ontwikkeld. Dit boek bevat een aantal vragen. Wanneer deze zijn ingevuld door de mantelzorger is het Mantelzorgboek compleet. Daarnaast geeft het boek een goed beeld van de situatie, wat voor het (familie)netwerk verhelderend kan werken. Een gratis exemplaar kunt u aanvragen bij MEE Mantelzorg.