Informatie voor huisartsen en/of POH

U bevindt zich hier:Home/Professional/Informatie voor huisartsen en/of POH
Informatie voor huisartsen en/of POH2019-09-02T16:19:15+02:00

Het leefpad van mantelzorgers verloopt regelmatig via huisarts en/of praktijkondersteuner. Mantelzorgers hebben behoefte om juist in hun leefpad gezien en gehoord te worden. 1 op de 5 patiënten in een huisartsenpraktijk is mantelzorger. Huisartsen en praktijkondersteuners spelen een belangrijke rol in de signalering en preventie van overbelaste mantelzorgers.

De Landelijke Huisartsen Vereniging ontwierp de Toolkit mantelzorg voor huisartsen. Hier vindt u o.a. een ‘praktijkkaart mantelzorgers’ en een ‘checklist mantelzorgvriendelijke huisartsenzorg’.

‘De LHV, MantelzorgNL, Expertisecentrum Mantelzorg (samenwerkingsverband van Vilans en Movisie) en het Ministerie van VWS pleiten met deze praktische toolkit te waken voor een patiënt achter de patiënt. Door als huisarts eerder oog te hebben voor de mantelzorger en te anticiperen, kan erger worden voorkomen. Deze toolkit helpt u hierbij, door praktische informatie en oplossingen aan te reiken.’

Het Expertisecentrum mantelzorg benoemt punten waarin het belang van oog hebben voor mantelzorgers (door huisartsen en praktijkondersteuners) duidelijk wordt:

  • Mantelzorg neemt in de toekomst toe: het komt vaker voor en omvat meer zorgtaken.
  • Mantelzorgers vragen geen hulp voor zichzelf als overbelasting dreigt. Het aantal overbelaste mantelzorgers neemt ook toe.
  • Als huisarts, praktijkondersteuner en praktijkverpleegkundige speelt u een cruciale rol als vertrouwenspersoon van mantelzorgers. U heeft een duurzame relatie met patiënt en familie en bent vaak de eerst betrokkene bij zorg.
  • Goede samenwerking met mantelzorgers in de praktijk maakt preventie van overbelasting mogelijk.
  • Mantelzorgondersteuning zorgt zo voor integrale, duurzame zorg van hoge kwaliteit.

Ook de rol van praktijkondersteuners wordt toegelicht door het Expertisecentrum Mantelzorg:

‘De praktijkondersteuner kan hier een belangrijke rol in spelen. Een pro-actieve houding van de POH-er is cruciaal. Praktijkondersteuners kunnen mantelzorgers op verschillende manier ondersteunen: door waardering en erkenning voor de mantelzorger te uiten en een luisterend oor te bieden. Meedenken, concrete informatie en advies geven, zodat de mantelzorger de zorg zo goed mogelijk kan verlenen. En de POH-er kan verwijzen naar organisaties die ondersteuning bieden of de zorg zelfs (tijdelijk) uit handen kunnen nemen.’

Kijk voor meer informatie en tips op www.expertisecentrummantelzorg.nl.

Wist u dat?
MEE Mantelzorg biedt mantelzorgers diverse cursussen of workshops aan. Bijvoorbeeld de cursus De zorg de baas of de Partnercursus autisme.

Meer informatie? Of behoefte aan maatwerk?
Wilt u meer informatie, hulp bij mantelzorgbeleid of een training ‘Samenspel met mantelzorgers’ in uw praktijk? Of wilt u meer weten over de mogelijkheden van een op maat gemaakte training? Neem contact op met MEE Mantelzorg en vraag naar de mogelijkheden.