Jonge mantelzorger

U bevindt zich hier:Home/Professional/Jonge mantelzorger
Jonge mantelzorger2019-01-15T13:04:00+01:00

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot 24 jaar die opgroeien met een zieke ouder, broer, zus of met een zieke opa of oma die intensieve zorg nodig heeft. Er kan sprake zijn van een lichamelijke of verstandelijke beperking, psychische aandoening of verslavingsproblematiek.

Knelpunten
Naar schatting groeit 1 van de 4 jongeren op in een gezin met gezondheids- problematiek. Kinderen die opgroeien in zo’n gezin kunnen meer dan andere kinderen te maken krijgen met heftige emoties als verdriet, angst, boosheid, onzekerheid, schaamte- en schuldgevoelens. Gebeurtenissen thuis kunnen hun normale leven verstoren. Bijvoorbeeld: vriendjes kunnen niet (meer) thuis spelen, vakanties en uitjes gaan niet door of feestdagen vallen ‘in duigen’.

Jonge mantelzorgers zien soms zelf niet waar de knelpunten zitten. Zij weten immers niet beter en zijn loyaal naar het gezin. Toch kunnen situaties ontstaan waarin een jonge mantelzorger overbelast kan raken. Bijvoorbeeld:

  • Het kind neemt de rol over van de ouders (parentificatie). Door de grote loyaliteit naar beide ouders, hebben veel kinderen de neiging om ook te zorgen voor de gezonde ouder(s). Dit komt veel voor bij kinderen met een zieke of gehandicapte broer of zus.
  • Ze maken zich zorgen over de situatie.
  • Ze komen soms zelf zorg of aandacht tekort.
  • Ze laten hun eigen klachten en zorgen niet altijd duidelijk merken om hun ouders niet met nog meer problemen op te zadelen.

Alert zijn
Wanneer de signalen van (over)belasting onopgemerkt blijven, is de kans groot dat bij jongvolwassenen ernstige problemen ontstaan, zoals voortijdig schoolverlaten, relatieproblemen, verslavingsproblematiek en depressiviteit. Daarom is het van groot belang alert te zijn op de signalen van belasting of ontregeling bij deze kinderen.

Wat kunt u doen?
Het is belangrijk om vroegtijdig problemen bij jonge mantelzorgers te onderkennen en hen tot steun te zijn.
Dit kan o.a. door:

 • het bieden van een luisterend oor.
 • erkenning bieden, benoem wat er aan de hand zou kunnen zijn. Geef bijvoorbeeld informatie over de ziekte, handicap of verslaving en leg uit dat het kind zelf geen schuld heeft aan de beperking.
 • ruimte geven aan emoties. Laat bijvoorbeeld tekeningen en gedichten maken of een spreekbeurt houden.
 • hulp bieden bij het doorgang laten vinden van dagelijkse routines en rituelen; stimulans om te (blijven) presteren op school.
 • adequaat doorverwijzen. Bijvoorbeeld door de folder voor jonge mantelzorgers mee te geven.
 • verwijzen naar websites zoals www.brusjes.nl.

Wat doet MEE?
MEE Mantelzorg kan u ondersteunen bij het omgaan met jonge mantelzorgers. Zo geven wij gastlessen op scholen. Voor jonge mantelzorgers organiseren wij meerdere keren per jaar de Brussencursus of bijeenkomsten met andere jonge mantelzorgers. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.