Informatie voor werkgevers

U bevindt zich hier:Home/Professional/Informatie voor werkgevers
Informatie voor werkgevers2018-10-10T10:12:39+02:00

Eén op de vijf medewerkers heeft mantelzorgtaken. Voor medewerkers in de zorg geldt zelfs: één op de vier. Bijna 40% voelt zich zwaar tot overbelast. Om te voorkomen dat medewerkers uitvallen door zorgtaken, is een goede balans tussen werk en privé belangrijk.

Wettelijke regelingen en faciliteiten
Binnen iedere organisatie worden regelingen en faciliteiten geboden mantelzorgers gebruik van kunnen maken. De wettelijke regelingen waarop een beroep gedaan kan worden, zijn:

  • Kortdurend en langdurend zorgverlof:
    Wanneer uw werknemer moet zorgen voor een ziek kind, partner, vader of moeder, buur, vriend, broer, zus, grootouders, kleinkind, inwonende tante of anderen uit hun sociale omgeving, kunnen zij gebruik maken van zorgverlof. Klik hier voor meer informatie.
  • Calamiteitenverlof:
    Werknemers hebben recht op calamiteitenverlof voor spoedeisende, onvoorziene of bijzondere omstandigheden. Klik hier voor meer informatie.

Ook in cao’s staan steeds vaker afspraken om werk en privé beter te combineren en werknemers ‘duurzaam inzetbaar’ te houden. Denk aan sparen voor verlof of een persoonlijk budget (salaris of vrije dagen), thuiswerken en een flexibeler personeelsbeleid.

Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid
Mantelzorgvriendelijk beleid draagt bij aan een organisatiecultuur waarin werknemers met mantelzorgtaken de mogelijkheid hebben betaald werk met vaak intensieve zorgtaken thuis te combineren. Binnen een mantelzorgvriendelijke organisatie is mantelzorg bekend en bespreekbaar, zijn de verlofregelingen bekend en zoeken leidinggevenden en medewerkers samen naar maatwerkoplossingen. Aandacht, begrip en ruimte voor maatwerk van de werkgever, dragen bij aan de werk-privébalans van de werkende mantelzorger. Zo blijven mantelzorgers gezond, vitaal en productief en gaan zij met plezier naar hun werk. Een win-win dus voor iedereen.

Mantelzorgers die zich gesteund voelen door hun leidinggevende en collega’s, ervaren de combinatie mantelzorg en werk als beter dan mantelzorgers die zich niet gesteund voelen. Daarnaast ervaren mantelzorgers met een goede werk-mantelzorgbalans minder lichamelijke klachten. (bron: Werk en mantelzorg)

Zichtbaar en bespreekbaar maken
Een mantelzorgvriendelijke organisatie vraagt niet om nieuw beleid. Met eenvoudige oplossingsrichtingen die weinig tot geen kosten met zich meebrengen zijn mantelzorgers vaak al geholpen. Het zichtbaar en bespreekbaar maken van het thema kan tot veel goede oplossingen leiden. Als alle betrokkenen zich bewust zijn van de flexibele vormen van ondersteuning als aanvulling op verlofregelingen en met elkaar naar werkbare oplossingen zoeken, kunnen mantelzorg en werk optimaal gecombineerd worden.

‘Het heeft ons niks gekost, maar wel veel opgeleverd’

Aan de slag?
Wilt u ook als koploper op dit thema aan de slag? MEE Mantelzorg biedt u advies en/of ondersteuning. Hierbij kunt u denken aan:

  • Een onderzoek om in kaart te brengen hoe het staat met het thema werk en mantelzorg binnen uw organisatie. Hoeveel werkende mantelzorgers zijn er, hoe ervaren zij de taakcombinatie? Hoe gaan leidinggevenden met dit thema om? Is het thema bekend bij collega’s?
  • Begeleiding van bijeenkomsten voor management/HR/mantelzorgers.

Afhankelijk van uw organisatiedoelstellingen, de grootte van de organisatie, het huidige HR-beleid etc. wordt met u meegedacht om tot een goed plan van aanpak te komen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeanet van Lieshout via jeanet.vanlieshout@meeplus.nl of 06-30728381.

Kijk ook eens op www.mantelzorgpower.nl  en www.werkenmantelzorg.nl.