Professionals

Trainingen

Training ‘Samenspel met de mantelzorger’ voor professionals

In deze training ga je vanuit je rol als professional bekijken hoe je het beste aan kunt sluiten bij de verschillende rollen van mantelzorgers. De geaccrediteerde training ‘Samenspel met de mantelzorger’ verhoogt je werkplezier en deskundigheid. Het draagt bij aan een betere samenwerking tussen jou en de mantelzorger. De training is voor professionals die in hun werk contact hebben met mantelzorgers, zoals verzorgenden en verpleegkundigen, begeleiders, sociaal- en maatschappelijk werkers, jeugdwerkers, wmo-consulenten, eerstelijn professionals o.a. POH’ers, huisartsen, sociale makelaars, buurtwerkers, interne begeleiders, casemanagers, zorgcoördinatoren en eventueel zorgmanagers en teamleiders. Deze training voor professionals duurt 2,5 uur en levert 3 accreditatiepunten op (SKJ-registerplein- V&V).

Op dit moment staat er geen training gepland. Interesse neem contact op: info@meemantelzorg.nl

 

Training (H)erken de jonge mantelzorger

Deze geaccrediteerde training bestaat uit een deel bewustwording: Wat maakt een jonge mantelzorger allemaal mee? Waar loopt hij tegen aan en waar heeft hij behoefte aan? Je krijgt instrumenten aangeboden die een hulpmiddel kunnen zijn in het contact met de jonge mantelzorger. De training is voor docenten, jongerenwerkers, jeugdwerkers, schoolmaatschappelijk werkers, intern begeleiders, leerplichtambtenaren, verpleegkundigen en kerkleiders. Deze training voor professionals duurt 2,5 uur en levert 3 accreditatiepunten op (SKJ- registerplein- V&V).

Op dit moment staat er geen datum gepland voor deze training. Houd de website en LinkedIn in de gaten voor nieuwe data in 2024

 

Algemene aanmeldinfo trainingen:

 • aanmelden via info@meemantelzorg.nl onder vermelding van:
 • Welke training wil je volgen?
 • Welke datum:
 • je voorletters, achternaam, functie, organisatie waarvoor je werkt, e-mailadres en telefoonnummer

 

 

De trainingen zijn kosteloos voor professionals uit Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido[1]Ambacht, Papendrecht en Hardinxveld-Giessendam.

MEE Mantelzorg Johan de Wittstraat 40A | 3311 KJ Dordrecht Postbus 3016 | 3301 DA Dordrecht  078 206 32 02 info@meemantelzorg.nl www.meemantelzorg.nl

MEE Mantelzorg is het regionale expertisecentrum voor mantelzorgondersteuning. Wij zijn actief in Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Hardinxveld-Giessendam, Dordrecht en Zuid-Hollandse Eilanden

Conferenties - Webinars

Conferentie “psychisch kwetsbaren en hun naasten” voor professionals 

We kunnen terugkijken op een mooie conferentie.

De conferentie “psychisch kwetsbaren en hun naasten” op 18 april was een groot succes!
Ruim 100 professionals waren aanwezig om te zien hoe een actrice in de huid kroop van Julia, een fictieve mantelzorger. Zij verwoordde hoe het is om mantelzorger te zijn van een zoon met autisme en een partner met depressies. De reacties van de professionals waren zonder uitzondering positief. Julia werd als indrukwekkend en inzicht gevend ervaren. Na een korte pauze gingen de professionals in groepen uiteen en werd in elke groep een ander thema besproken. De thema’s volgden uit de ondersteuningsbehoeften van Julia.
Een denktank gaat met de uitkomsten van deze ochtend aan de slag. De intentie is om stappen te maken in de ondersteuning van mantelzorgers en hun naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Wordt vervolgd!

conferentie Psychisch kwetsbaren ggz

 

MEE Mantelzorg | Johan de Wittstraat 40A | 3311 KJ Dordrecht Postbus 3016 | 3301 DA Dordrecht  

078 206 32 02 |info@meemantelzorg.nlwww.meemantelzorg.nl

MEE Mantelzorg is het regionale expertisecentrum voor mantelzorgondersteuning. Wij zijn actief in Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Hardinxveld-Giessendam, Dordrecht en Zuid-Hollandse Eilanden

Huisarts of praktijkondersteuner

1 op de 5 patiënten in een huisartsenpraktijk is mantelzorger. Huisartsen en praktijkondersteuners spelen daarom een belangrijke rol in de signalering en preventie van overbelaste mantelzorgers.

De Landelijke Huisartsen Vereniging ontwierp de Toolkit mantelzorg voor huisartsen. Hier vindt u o.a. een ‘praktijkkaart mantelzorgers’ en een ‘checklist mantelzorgvriendelijke huisartsenzorg’. Maar ook informatie over kinderen en jongeren die jonge mantelzorger zijn. 

Wilt als huisarts of POH tips of meer informatie? Kijk dan op www.zorgvoorbeter.nl 

Wist u dat?
MEE Mantelzorg diverse cursussen of workshops aanbiedt. Bijvoorbeeld de cursus De zorg de baas of de Partnercursus autisme. Voor jonge mantelzorgers is er de Brussencursus.(link toevoegen). 

Meer informatie? Of behoefte aan maatwerk?
Wilt u meer informatie, hulp bij mantelzorgbeleid of een training ‘Samenspel met mantelzorgers’ in uw praktijk? Of wilt u meer weten over de mogelijkheden van een op maat gemaakte training? Neem contact op met MEE Mantelzorg en vraag naar de mogelijkheden.

Werkgevers

Eén op de vijf medewerkers heeft mantelzorgtaken. Voor medewerkers in de zorg geldt zelfs: één op de vier. Bijna 40% voelt zich zwaar tot overbelast. Om te voorkomen dat medewerkers uitvallen door zorgtaken, is een goede balans tussen werk en privé belangrijk.

Wettelijke regelingen en faciliteiten
Binnen iedere organisatie worden regelingen en faciliteiten geboden mantelzorgers gebruik van kunnen maken. De wettelijke regelingen waarop een beroep gedaan kan worden, zijn:

 • Kortdurend en langdurend zorgverlof:
  Wanneer uw werknemer moet zorgen voor een ziek kind, partner, vader of moeder, buur, vriend, broer, zus, grootouders, kleinkind, inwonende tante of anderen uit hun sociale omgeving, kunnen zij gebruik maken van zorgverlof. Klik hier voor meer informatie.
 • Calamiteitenverlof:
  Werknemers hebben recht op calamiteitenverlof voor spoedeisende, onvoorziene of bijzondere omstandigheden. Klik hier voor meer informatie.

Ook in cao’s staan steeds vaker afspraken om werk en privé beter te combineren en werknemers ‘duurzaam inzetbaar’ te houden. Denk aan sparen voor verlof of een persoonlijk budget (salaris of vrije dagen), thuiswerken en een flexibeler personeelsbeleid.

Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid
Mantelzorgvriendelijk beleid draagt bij aan een organisatiecultuur waarin werknemers met mantelzorgtaken de mogelijkheid hebben betaald werk met vaak intensieve zorgtaken thuis te combineren. Binnen een mantelzorgvriendelijke organisatie is mantelzorg bekend en bespreekbaar, zijn de verlofregelingen bekend en zoeken leidinggevenden en medewerkers samen naar maatwerkoplossingen. Aandacht, begrip en ruimte voor maatwerk van de werkgever, dragen bij aan de werk-privébalans van de werkende mantelzorger. Zo blijven mantelzorgers gezond, vitaal en productief en gaan zij met plezier naar hun werk. Een win-win dus voor iedereen.

Zichtbaar en bespreekbaar maken
Een mantelzorgvriendelijke organisatie vraagt niet om nieuw beleid. Met eenvoudige oplossingsrichtingen die weinig tot geen kosten met zich meebrengen zijn mantelzorgers vaak al geholpen. Het zichtbaar en bespreekbaar maken van het thema kan tot veel goede oplossingen leiden. Als alle betrokkenen zich bewust zijn van de flexibele vormen van ondersteuning als aanvulling op verlofregelingen en met elkaar naar werkbare oplossingen zoeken, kunnen mantelzorg en werk optimaal gecombineerd worden. ‘Het heeft ons niks gekost, maar wel veel opgeleverd’

Aanbod
MEE Mantelzorg biedt u advies en/of ondersteuning. Hierbij kunt u denken aan:

 • Een onderzoek om in kaart te brengen hoe het staat met het thema werk en mantelzorg binnen uw organisatie. Hoeveel werkende mantelzorgers zijn er, hoe ervaren zij de taakcombinatie? Hoe gaan leidinggevenden met dit thema om? Is het thema bekend bij collega’s?
 • Begeleiding van bijeenkomsten voor management/HR/mantelzorgers.

Afhankelijk van uw organisatiedoelstellingen, de grootte van de organisatie, het huidige HR-beleid etc. wordt met u meegedacht om tot een goed plan van aanpak te komen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeanet van Lieshout via jeanet.vanlieshout@meeplus.nl of 06-30728381.

Kijk ook eens op www.mantelzorgpower.nl  en www.werkenmantelzorg.nl.

Beleidsmedewerkers

Hoe krijgt u als beleidsadviseur zaken binnen uw gemeente geregeld die voor mantelzorgers belangrijk zijn? Met de digitale Woudlopersgids informele zorg van Movisie kunnen beleidsmedewerkers informele zorg zich nu een weg banen door het woud van de mantelzorg. 
Woudlopersgids Informele zorg voor gemeenten | Movisie

Thuiszorgmedewerker

Iedereen die werkt in een thuiszorgteam, zowel wijkverpleegkundigen als verzorgenden, krijgt te maken met het netwerk van de cliënt. Samenwerken met hen is belangrijk voor goede zorg en levert vaak veel moois op. Het zorgt echter regelmatig ook voor dilemma’s, bijvoorbeeld als het gaat om verantwoordelijkheid of over privacy.

De ontwikkelingen in de zorg vragen andere vaardigheden van verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg. Meer nadruk ligt op zorgen dat in plaats van zorgen voor. Verpleegkundigen en verzorgenden ondersteunen de cliënt om het thuis vol te houden en een leven te leiden dat prettig en zinvol is. Daarbij is het belangrijk samen te werken met mantelzorgers. Goede samenwerking leidt tot zorg die echt goed past bij de cliënt én de mantelzorger. Mantelzorgers voelen zich gewaardeerd en serieus genomen en zorgverleners krijgen meer plezier in hun werk.

Voor thuiszorgteams verzorgt MEE Mantelzorg trainingen Samenspel met mantelzorgers. Kijk hier voor meer informatie.

Familie

Docenten

Andere professionals

Vrijwilligers