Respijtzorg

Missie

MEE Mantelzorg informeert, adviseert en organiseert. We ondersteunen mantelzorgers door gesprekken, bijeenkomsten en cursussen. Voor professionals organiseren we bijeenkomsten en trainingen. We regelen de inzet van respijtvrijwilligers. Vanuit onze expertise helpen we gemeenten, organisaties en bedrijven bij het ontwikkelen van mantelzorgbeleid en hebben hier een signalerende en adviserende rol in. 

Respijtzorg is de tijdelijke overname van de taken van de mantelzorger. Het geeft u een adempauze. Dan is er bijvoorbeeld weer even ruimte voor andere gezinsleden, vrienden, werk en hobby’s. 

Respijtzorg is er in allerlei vormen zoals:  

  • de inzet van een vrijwilliger of betaalde kracht bij u thuis
  • persoonlijke verzorging en /of verpleging bij u thuis
  • dagbesteding (bijv. groepsactiviteit of helpen op een zorgboerderij)
  • logeren (bijv. verblijf in een logeerhuis of gastgezin)
  • tijdelijk verblijf (van enkele dagen per week of een langere aaneengesloten periode bijv. in een zorghotel)

 Dit kan thuis of buitenshuis, door vrijwilligers of beroepskrachten, af en toe of vaker worden geboden.  Veel mogelijkheden voor respijtzorg zijn te vinden op www.helpmijzorgen.nl .

De respijtconsulenten van MEE Mantelzorg kennen alle voorzieningen en kunnen u helpen bij het zoeken en aanvragen van vervangende mantelzorg.  MEE Mantelzorg zet ook zelf vrijwilligers in om de mantelzorger even vrijaf te kunnen geven.

 

Wilt u meer informatie?

Kijk dan op  www.helpmijzorgen.nl of neem contact op met MEE Mantelzorg via t. 078-206 32 02 of stuur een mailtje naar info@meemantelzorg.nl