Thema’s

Bij mantelzorg komt vaak veel kijken. Het is niet altijd gemakkelijk om door de bomen het bos te zien. Ook kan het vragen oproepen over verschillende levensgebieden. Door informatie via thema’s te bundelen hopen we u duidelijkheid te kunnen geven. U leest hier meer over onder andere financiën, vervangende zorg, wonen, werken en palliatieve zorg. Komt u er zelf niet uit? Neem dan contact op met een mantelzorgconsulent. Kijk bij het kopje Gemeente waar u terecht kunt met uw vragen.

Vrijwilligers

Als mantelzorger ligt er soms veel op uw bord. Ondersteuning van een vrijwilliger kan soms voor verlichting zorgen.
Een vrijwilliger kan taken overnemen, zodat de mantelzorger even wat meer lucht heeft. Maar ook kan een vrijwilliger een luisterend oor bieden of even meedenken in bepaalde situaties.

MEE Mantelzorg bemiddelt bij het vinden van een:

Respijtzorg

Respijtzorg is de tijdelijke overname van de taken van de mantelzorger. Het geeft u een adempauze.

Lees verder

Mantelzorg en Wonen

Het kan aantrekkelijk zijn om als mantelzorger en zorgvrager dichter bij elkaar te wonen. Bijvoorbeeld door te verhuizen naar dezelfde plaats, door samen in één huis te gaan wonen.

Lees verder

Mantelzorg en werk

Eén op de vijf werkenden heeft mantelzorgtaken. Voor medewerkers in de zorg geldt zelfs één op de vier. Bijna 40% van hen voelt zich (zwaar) overbelast. Om te voorkomen dat medewerkers uitvallen door zorgtaken is een goede balans tussen werk en privé belangrijk.

Lees verder

Financiele mogelijkheden

Mantelzorg en laatste levensfase

Mantelzorg tijdens de palliatieve en terminale fase is anders dan reguliere mantelzorg. Hier vindt u informatie over wat het inhoudt en hoe u als mantelzorger ermee om kunt gaan.

Lees meer

Links en tips

Het Netwerk Palliatieve Zorg is een samenwerkingsverband van organisaties die werkzaam zijn op het gebied van palliatieve zorg. Dit zijn zorgaanbieders, kenniscentra, vrijwilligersorganisaties en belangenorganisaties van zorgvragers.