Meer weten over Mantelzorgparkeren in Dordrecht? Bekijk onderstaande lijst met veelgestelde vragen!

Gratis parkeren op het Gezondheidspark met De Dordtpas: hoe zit dit?

Met De Dordtpas voor mantelzorgers kunt u maximaal 4 uur gratis parkeren op het parkeerterrein Gezondheidspark bij het Albert Schweitzerziekenhuis locatie Dordwijk als u iemand naar het ziekenhuis brengt of bezoekt. Dit gaat niet van uw mantelzorgtegoed op de Dordtpas af.
Pak een inrijkaart bij de inritautomaat van het parkeerterrein en parkeer uw auto. Ga naar de receptie van het ziekenhuis. Laat daar uw inrijkaart van het parkeerterrein en uw Dordtpas voor mantelzorgers zien en scannen. De receptiemedewerker zet de korting op uw inrijticket. Hierna kunt u meteen gratis uitrijden. U rijdt naar de slagbomen, voert uw parkeerkaart in bij de uitritautomaat en verlaat het parkeerterrein.
Parkeert u langer dan 4 uur? Dan gaat u na het scannen bij de receptie naar de betaalautomaat en hier wordt de korting van uw inrijticket afgehaald. U betaalt het resterende bedrag. Daarna kunt u uitrijden.

Hoe kom ik aan De Dordtpas voor Mantelzorgers?

De mantelzorgwaardering 2024 is De Dordtpas voor mantelzorgers (ter waarde van 50 euro) met daarop een mantelzorgtegoed van 75 euro. U kunt de mantelzorgwaardering tot 31 oktober 2024 hier aanvragen via het officiële aanmeldformulier op deze website.

Wat houdt de tegemoetkoming parkeerkosten gereguleerd gebied in?

Wanneer u zorgt voor iemand die woont in een betaald parkeren gebied (gereguleerd gebied in de binnenstad van Dordrecht) kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de parkeerkosten. De zorgvrager kan met behulp van Digi-D een aanvraag doen voor deze mantelzorg-parkeerregeling via het E-loket op www.dordrecht.nl. Hiervoor is een Mantelzorg Parkeerverklaring nodig, die de mantelzorger digitaal moet aanvragen bij MEE Mantelzorg. De regeling komt altijd op het adres en de naam van de zorgvrager te staan.
Meer informatie vindt u ook op de website van De Gemeente Dordrecht.

Hoe kom ik aan de Mantelzorg Parkeerverklaring?

U kunt het formulier hier downloaden. Vul het aanvraagformulier Mantelzorg Parkeerverklaring volledig in. Voorzie het formulier van twee handtekeningen: die van uzelf en van de zorgvrager. Stuur het ondertekende formulier naar MEE Mantelzorg. Dit kan op verschillende manieren:

  • Per mail (foto of scan): naar info@meemantelzorg.nl. Let op de grootte van het bestand. Dat mag maximaal 10 MB zijn. Is het bestand groter, dan krijgt u de mail retour. 
  • Per post naar: MEE Mantelzorg, Antwoordnummer 3214, 3300 VB, DORDRECHT (postzegel niet nodig).
  • Of lever het formulier persoonlijk in bij MEE Mantelzorg, Johan de Wittstraat 40A, 3311 KJ, DORDRECHT.

Let op: Onvolledige ingevulde formulieren en formulieren zonder handtekeningen worden niet in behandeling genomen.

Aanvragen kan het hele jaar door. Als het formulier bij MEE Mantelzorg binnenkomt, zullen wij dit in behandeling nemen. Binnen twee weken ontvangt u bericht van ons. De Mantelzorg Parkeerzorgverklaring ontvangt u per post en digitaal per mail. De verklaring heeft een geldigheidsduur van 1 jaar. Na 1 jaar moet u zelf een nieuwe Mantelzorg Parkeerverklaring aanvragen. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Hoe gebruik ik de Mantelzorg Parkeerverklaring?

De zorgvrager kan met behulp van Digi-D een aanvraag doen voor deze mantelzorg-parkeerregeling via het E-loket op www.dordrecht.nl. Hiervoor is een Mantelzorg Parkeerverklaring nodig, die de mantelzorger vooraf moet aanvragen bij MEE Mantelzorg. Als de zorgvrager in het E-loket de aanvraag doet: moet hij/zij de Mantelzorg Parkeerverklaring uploaden. De regeling komt altijd op het adres en de naam van de zorgvrager te staan. U kunt de regeling alleen gebruiken in de parkeersector waar de zorgvrager woonachtig is.
Meer informatie vindt u ook op de website van De Gemeente Dordrecht.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de Mantelzorg Parkeerverklaring?
  • Als u 18 jaar of ouder bent.
  • Als u langdurig (langer dan drie maanden en/of meer dan acht uur per week) en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit uw omgeving.
  • Als de zorgvrager (degene die de mantelzorg ontvangt) woonachtig is in Dordrecht én in het gereguleerd gebied woont voor betaald parkeren.
Wanneer mag ik géén Mantelzorg Parkeerverklaring aanvragen?
  • De zorgvrager woont niet in de binnenstad, dus niet in het gereguleerd gebied voor betaald parkeren.
  • Als u met uw zorgvrager naar de stad gaat. De Mantelzorg Parkeerverklaring kunt u niet gebruiken om te parkeren in parkeergarages of betaalde parkeerplekken. Deze verklaring is alleen bedoeld voor mantelzorgers van zorgvragers die in het betaald parkeren (parkeervergunningen) gebied in de binnenstad wonen.
  • U hoeft niet te reizen naar uw zorgvrager om te kunnen zorgen. U woont bijvoorbeeld samen in één huis, in dezelfde straat of in hetzelfde gereguleerd gebied. Voor de mantelzorg hoeft u niet te reizen.
Ik krijg de mail met het aanvraagformulier retour. Wat nu?

Hoogstwaarschijnlijk zijn de bestanden die u verstuurt groter dan 10 MB. Dan kan de mail niet afgeleverd worden en krijgt u hem retour. U kunt de bestanden apart versturen per mail, verkleinen, de aanvraag per post naar ons versturen of persoonlijk langsbrengen.

Hoe lang is de Mantelzorg Parkeerverklaring geldig?

Een Mantelzorg Parkeerverklaring is één jaar geldig. De datum staat vermeld op uw verklaring. Wij adviseren u om drie weken voor het verlopen van uw verklaring een nieuwe aan te vragen. U dient hiervoor elk jaar een nieuw aanvraagformulier in te vullen, wat u kunt downloaden op onze website. De Mantelzorg Parkeerverklaring wordt niet automatisch verlengd, omdat de zorgsituatie kan veranderen.
U bent zelf verantwoordelijk voor tijdig aanvragen voor een nieuwe Mantelzorg Parkeerverklaring.

Ik ben mijn Mantelzorg Parkeerverklaring kwijtgeraakt. Wat nu?

U kunt eenmalig een nieuwe Mantelzorg Parkeerverklaring krijgen met dezelfde geldigheidsdatum zonder het opnieuw invullen van het aanvraagformulier. Neem hiervoor contact op met MEE Mantelzorg T 078 206 32 02 of E info@meemantelzorg.nl

Hoe lang is de parkeerregeling geldig?

De parkeerregeling heeft een geldigheid / looptijd van één jaar. Een maand voor de afloop van de parkeerregeling krijgt uw zorgvrager in het E loket een verzoek om de regeling te verlengen. Daarvoor vraagt u (de mantelzorger) digitaal een nieuwe Mantelzorg Parkeerverklaring aan bij MEE Mantelzorg (deze is ook een jaar geldig).

Wat is het tegoed van deze parkeerregeling?

U heeft een tegoed van 400 uur parkeren in de looptijd van één jaar. U kunt de regeling alleen gebruiken in de parkeersector waar de zorgvrager woonachtig is. Het eventuele resterende tegoed vervalt na het einde van de looptijd. U kunt dan een nieuwe aanvraag doen.

U bent mantelzorger van uw partner, kind of huisgenoot en woont samen in het zelfde huis in de binnenstad: kan ik ook gebruik maken van de mantelzorgparkeerregeling?

Nee, dit kan helaas niet. De mantelzorg parkeerregeling is bedoeld voor mantelzorgers die moeten reizen naar degene voor wie zij zorgen. Door de woonlocatie van de zorgvrager in het gereguleerd parkeergebied maakt de mantelzorger extra kosten om te kunnen zorgen. Wanneer u samen met de zorgvrager in 1 huis woont, hoeft u niet te reizen om te kunnen zorgen en komt u dus niet in aanmerking voor deze parkeerregeling.

U bent mantelzorger van uw buur of van iemand die woont in dezelfde parkeersector als uzelf. Kan ik ook gebruik maken van de mantelzorg parkeerregeling?

Nee, dit kan helaas niet. De mantelzorg parkeerregeling is bedoeld voor mantelzorgers die moeten reizen naar degene voor wie zij zorgen. Door de woonlocatie van de zorgvrager in het gereguleerd parkeergebied maakt de mantelzorger extra kosten om te kunnen zorgen. Wanneer u zorgt voor uw buur, hoeft u niet te reizen om te kunnen zorgen en komt u dus niet in aanmerking voor deze parkeerregeling. Wanneer u zorgt voor iemand in dezelfde parkeersector als uzelf, maakt u ook geen extra kosten om te kunnen zorgen. U kunt met uw eigen parkeervergunning parkeren.

Wat te doen als er meerdere mantelzorgers voor deze zorgvrager zorgen?

De zorgvrager kan één parkeerregeling aanvragen per adres. Wanneer u met meerdere mantelzorgers voor deze zorgvrager zorgt, kunt u wel verschillende kentekens toevoegen in het E loket. Zo kunnen meerdere mantelzorgers gebruik maken van de parkeerregeling.

De persoon voor wie ik zorgde is dit jaar overleden. Wat gebeurt er dan?

De Gemeente Dordrecht zal een overlijden verwerken in hun systemen en in het E loket. De mantelzorg parkeerregeling zal beëindigd worden.

Waar kan ik meer lezen over de parkeerregelingen in de Gemeente Dordrecht?

Informatie over de parkeerregelingen die voor u als mantelzorger gelden, vindt u op Parkeren mantelzorg – Dordrecht

Meer informatie

Wordt uw vraag in de bovenstaande tekst niet beantwoord, neem dan contact op met MEE Mantelzorg via T 078 206 32 02 of E info@meemantelzorg.nl