Voor de mantelzorger

Mantelzorgers zijn mensen die zorgen voor een familielid of goede bekende met een beperking, chronische aandoening of ziekte, dementie of een psychiatrische achtergrond.

Zij zorgen voor iemand omdat ze een persoonlijke band met hen hebben. Mantelzorg wordt gegeven vanuit verbondenheid, dat maakt mantelzorg ook zo waardevol. Voor de persoon die zorg verleent en voor de persoon die de zorg ontvangt.

Het kan veel voldoening geven om voor een dierbaar persoon te zorgen. Maar het valt niet altijd mee. Bijvoorbeeld als de zorg langdurig of heel intensief is. Soms is het lastig (geworden) om grenzen aan te geven en de balans in uw eigen leven te bewaren. MEE Mantelzorg wil u daarbij ondersteunen.

Door onze cursussen en bijeenkomsten kunnen we u handige en praktische tips geven en komt u in contact met andere mantelzorgers.  Ook bieden we ondersteuning in de vorm van gesprekken, zodat u het zorgen langer en beter vol kunt houden. Dit doen we samen met zorg- en welzijnsorganisaties in de regio. Samen met deze partnerorganisaties organiseren we in veel gemeenten jaarlijks de Dag van de Mantelzorg.

Kijk op de pagina van uw gemeente voor het aanbod van MEE Mantelzorg bij u in de buurt. De diensten van MEE Mantelzorg zijn gratis en een verwijzing is niet nodig.

Zorgt u voor een naaste, maar twijfelt u of u wel mantelzorger bent? Doe dan de test

Op de pagina van uw gemeente vindt u de contactgegevens.

 

 

Kalender

Kennisbank

In onze kennisbank delen wij betrouwbare informatie over alles wat met mantelzorg(en) te maken heeft. U vindt dan ook informatie die interessant is voor mantelzorgers én professionals. De informatie wordt aangeboden in de vorm van brochures, folders, magazines, mantelzorgboek enzovoort.

Bekijk de kennisbank

Ervaringsverhalen

Mantelzorgers delen hun verhaal! Iedereen kan ermee te maken krijgen, mantelzorgen. Het is fijn als u weet dat u niet alleen bent, en wellicht leert u nog iets van de ervaring van andere mantelzorgers!

Lees meer

Links en tips

 • www.helpmijzorgen.nl bevat een overzicht respijtaanbod in de gemeenten Hoeksche Waard, Dordrecht en Papendrecht.
 • www.mantelzorg.nl voor informatie over hulp, vrije tijd, het mantelzorgcompliment, werk en wonen.
 • www.carenzorgt.nl is een zorgportal waarin u wordt geholpen om de zorg te organiseren, informatie te delen en taken te plannen.
 • www.handeninhuis.nl voor vervangende hulp tijdens vakantie met behulp van vrijwilligers.
 • www.npcf.nl voor informatie over o.a. patiëntenverenigingen, verschillende soorten zorg, patiëntenrechten en chronisch ziek zijn.
 • www.pgb.nl voor informatie over PGB. 
 • https://hulpmiddelenwijzer.nl voor onafhankelijke informatie over allerlei verschillende zorghulpmiddelen.
 • www.mantelzorgpower.nl ondersteunt (werkende) mantelzorgersmet informatie en inspiratie, herkenning en erkenning, maar ook tips, tests en oefeningen.
 • www.werkenmantelzorg.nl voor informatie over de verschillende mogelijkheden en verlofregelingen voor mantelzorgers. 
 • www.pznnet.nl is het Persoonlijk Zorgnetwerk voor PGB-houders op zoek naar zorgaanbieders.
 • www.nlvoorelkaar.nl is het grootste vrijwilligersplatform van Nederland.
 • www.wehelpen.nl kunt u aangeven als u een keer iemand een handje wilt helpen. Of laten weten waar u hulp bij kunt gebruiken.
 • www.meevakantiewijzer.nl biedt mogelijkheden voor mensen met een beperking om op vakantie te gaan. 
 • www.naasteninkracht.nl voor naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid (partners, kinderen, ouders, broers, zussen en goede vrienden).

Tips om goed voor uzelf te zorgen

Neem voldoende rust

Intensieve mantelzorg vraagt veel van u. Voldoende rust is daarom heel belangrijk. Doe dit bijvoorbeeld door elke dag even te gaan liggen, of door na een drukke dag één of meer rustige dagen te plannen.

Vraag op tijd hulp

Het kan zijn dat uw naaste steeds meer hulp nodig heeft. Dat hoeft u niet allemaal zelf op te lossen. Durf hulp te vragen van iemand in uw omgeving, of vraag om een vrijwilliger of schakel professionele zorg in. Het helpt om uw vraag zo concreet mogelijk te formuleren. Dus liever niet: ‘wie wil me een keertje helpen?’ maar wie wil 1x in de maand mee naar het ziekenhuis?

Gebruik hulpmiddelen

Er zijn hulpmiddelen die het geven van zorg makkelijker maken. Enkele voorbeelden: een telefoon met knoppen met foto’s voor mensen met dementie, aangepast bestek of een tillift.

Plan tijd in voor leuke dingen voor uzelf

Het is voor iedereen belangrijk om leuke en ontspannen activiteiten te hebben. Het is misschien lastig om daar tijd voor vrij te maken, toch is het belangrijk om dat wel te doen. U kunt daardoor beter de balans bewaren. Probeer daarom uw hobby te blijven uitoefenen, blijf sporten of ga de natuur in.

Doe ook leuke dingen met uw naaste

Een valkuil is dat u alleen nog maar bezig bent met zorgen. U blijft echter ook partner, kind, ouder, familie of vriend. En in die rol bent u gewend om leuke dingen met elkaar te ondernemen. Door een deel van het zorgen aan een ander over te dragen houdt u daar tijd voor over.

Zorg dat u zoveel mogelijk weet heeft van de ziekte van uw naaste

Kennis hebben van de ziekte en de gevolgen kan u helpen om beter te begrijpen wat er gebeurt. Bijvoorbeeld als een aandoening tot gevolg heeft dat het gedrag van uw naaste sterk verandert.

Onderhoudt uw sociale contacten

Ook al voelt u uzelf soms te moe, of heeft u weinig tijd, probeer toch regelmatig contact te houden met familie en vrienden. U hebt de steun van anderen nodig. Ook voorkomt het dat u eenzaam wordt. Er komt misschien een moment dat uw naaste er niet meer is, en dan heeft u uw sociale contacten nodig.

Zoek contact met lotgenoten

Uw gevoelens en ervaringen delen met mensen die in een vergelijkbare situatie zitten kan u steun geven. Lotgenoten begrijpen vaak waar u tegenaan loopt. Ze kunnen u oplossingen of manieren bieden om met een probleem om te gaan die u zelf nog niet bedacht had.