Vrijwilligers

Vrijwilliger inzetten

Zorgt u voor uw moeder, maar kunt u niet met haar mee naar de tandarts? Zoekt u iemand die regelmatig samen met uw kind met een beperking gaat zwemmen, zodat u even tijd heeft voor uzelf? Of zorgt u voor uw partner die niet alleen thuis kan zijn en u wilt toch graag uw schildercursus blijven volgen? 

Als u intensief voor een ander zorgt, kan het fijn zijn om er een keertje tussenuit te gaan om even op adem te komen. Dan is het fijn om een beroep te kunnen doen op een vrijwilliger. Vrijwilligers kunnen u als mantelzorger ondersteunen in de zorg of de zorg even van u overnemen.  Samen met de vrijwilligersconsulent kunt u bespreken op welke manier de vrijwilliger u zou kunnen ondersteunen op basis van uw hulpvraag en zorgsituatie. 

Voorbeelden van wat een vrijwilliger u kan bieden zijn:

  • Activiteiten ondernemen als wandelen, zwemmen, fietsen of winkelen
  • Oppassen of de zorg overnemen als u even weg wilt
  • Vervoer en begeleiding naar het ziekenhuis
  • Ondersteuning in regelzaken
  • Oppassen bij en spelen met een kind met een beperking of chronische ziekte 
  • Bezoeken van een oudere met dementie (partner heeft even tijd voor zichzelf)

Zoekt u een vrijwilliger die u kan helpen en/of ondersteunen? Neem contact met ons op via t. 078- 206 32 02 of stuur een mailtje naar Info@meemantelzorg.nl.

Hulp geven

Wij zoeken jou…!

… om mensen te helpen, die thuis zorgen voor iemand met een beperking een chronische ziekte, een beperking of een psychische kwetsbaarheid..

MEE Mantelzorg zoekt enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers die mantelzorgers willen ondersteunen. Mantelzorgers zijn een partner, ouder of familielid die zorgen voor iemand met een beperking, psychische kwetsbaarheid of een chronische ziekte. Als vrijwilliger bent u er voor iemand die zorg nodig heeft, zodat de mantelzorger even op adem komen. Het heet dan ook respijtvrijwilliger. Het kan gaan om ouderen, jongeren of kinderen die zorg nodig hebben.

Bekijk de flyer voor meer informatie of neem met ons contact op. 

Cursus deskundigheidsbevordering aan vrijwilligers
Doet u vrijwilligerswerk bij een zorg- of welzijnsinstelling of ondersteunt u een mantelzorger? Bent u een maatje voor een kwetsbare burger? Dan is deze cursus voor vrijwilligers in zorg en welzijn wellicht interessant voor u.

Familie

Docenten

Andere professionals

Vrijwilligers